HemSamverkansprojektUtbildningar & seminarierKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSökLogga in
           
 

Aktuellt inom MSL

Badplatser och förorenade områden – möte 24 januari. Läs här!

Förebyggande miljöarbete vid olyckor – workshop 13 februari. Läs här!

Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson. Utbildning i februari. Läs här!

Provtagningsplan livsmedel 2017 utskickad. Läs mer här!

     
Samverkan för bra miljö, hälsa och livsmedelssäkerhet

26 kommuner, Kommunförbundet Stockholms län och Länsstyrelsen i Stockholms län samverkar för att utveckla miljöbalkstillsynen och livsmedelskontrollen. Här läser du om våra operativa projekt, handläggarstöd och seminarier.

Avfall Avfall Hälsoskydd Hälsoskydd Livsmedel Livsmedel
Avlopp, vatten och mark Avlopp, vatten och mark Kemikalier och olyckor Kemikalier och olyckor Metodik, juridik och planering Metodik, juridik och planering
Energi Energi Kretslopp och resurshushållning Kretslopp och resurshushållning Miljöfarlig verksamhet Miljöfarlig verksamhet
Nationella publikationsbiblioteket 

               
           
Uppdaterat 2017-01-16
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum