HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketKontakt/ Om ossSökLogga in
           

 Aktuellt inom MSL

 Enkät om avtalssamverkan mellan
 kommuner. 
 Läs här! 

 Inrapportering av gödselprojektet
 öppen. Läs här! 

 Avfallssamverkan – möte 16 maj. 
 
Läs här! 

 Inrapportering av tillsyn på
 sprängämnesprekursorer görs här!

     
Samverkan för bra miljö, hälsa och livsmedelssäkerhet

26 kommuner, Länsstyrelsen i Stockholms län och Storsthlm samverkar för att utveckla miljöbalkstillsynen och livsmedelskontrollen. Här kan handläggare ta del av operativa projekt, handläggarstöd och seminarier.
Företag och allmänhet som har frågor som rör miljö, hälsa och livsmedel hänvisas till kommunens miljökontor.
 
Samverkan som pågår:

Livsmedelslagstiftningen Miljöbalken Verksamhetsutveckling

Får du det du betalar för? Länsgemensamma kontrolldagar med fokus på redlighet

Revisionsutbyte i livsmedelskontrollen

Provtagningsplan livsmedel

Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen

Spårbarhet livsmedel

Avfallssamverkan

Badplatser och närliggande förorenade områden

Bassängnätverket

Båtbottentvättning av fritidsbåtar

Dagvattennätverk

Förebyggande miljöarbete vid olyckor

Förorenade områden

Hus- och ventilationsnätverket

Läkemedelstillverkare

Miljöfarliga livsmedelsindustrier

Nätverk detaljplanefrågor

Spridning av slam på åkermark

Sprängämnesprekursorer

Strandskyddsnätverk

Tillsyn på lantbruk

Att använda nudging vid tillsyn

Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson

Miljöbrott och åtalsanmälan

Miljösamverkan i landet

Nationella publikationsbiblioteket

Nyhetsbrev från miljösamverkan i landet


All samverkan inom MSL

Här finns alla pågående och avslutade projekt

     
 

Uppdaterat 2018-04-26
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum