HemSamverkansprojektUtbildningar & seminarierKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSökLogga in
           
 

Aktuellt inom MSL
Gemensamma inspektioner på båtklubbar. Läs här!
                       
Sprängämnesprekursorer – seminarium och samverkansmöte 28 augusti. Läs här!

Nämndutbildning 30 augusti.
Läs här!
                                               
Ny checklista för tillsyn av dagvattenanläggning. Läs här!

Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson.
Läs här!

Läs senaste nyhetsbrevet från Miljösamverkan Stockholms län här!

     
Samverkan för bra miljö, hälsa och livsmedelssäkerhet

26 kommuner, Kommunförbundet Stockholms län och Länsstyrelsen i Stockholms län samverkar för att utveckla miljöbalkstillsynen och livsmedelskontrollen. Här läser du om våra operativa projekt, handläggarstöd och seminarier.

Avfall Avfall Hälsoskydd Hälsoskydd Livsmedel Livsmedel
Avlopp, vatten och mark Avlopp, vatten och mark Kemikalier och olyckor Kemikalier och olyckor Metodik, juridik och planering Metodik, juridik och planering
Energi Energi Kretslopp och resurshushållning Kretslopp och resurshushållning Miljöfarlig verksamhet Miljöfarlig verksamhet
Nationella publikationsbiblioteket 

               
           
Uppdaterat 2017-06-21
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum