HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketKontakt/ Om ossSökLogga in
           

Aktuellt inom MSL

Ett nätverk kring arbetet med detaljplanefrågor har startat. Läs här! 
                         
Läkemedelstillverkare, nätverk för tillsyn och kravställning – samverkansmöte 25 oktober.
Läs här!

Förebyggande miljöarbete vid olyckor – samverkansmöte 17 november. 
Läs här! 

Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson. Läs här!

     
Samverkan för bra miljö, hälsa och livsmedelssäkerhet

26 kommuner, Storsthlm och Länsstyrelsen i Stockholms län samverkar för att utveckla miljöbalkstillsynen och livsmedelskontrollen. Här läser du om våra operativa projekt, handläggarstöd och seminarier. Samverkan som pågår:

Livsmedelslagstiftningen Miljöbalken Verksamhetsutveckling

Revisionsutbyte i livsmedelskontrollen

Provtagningsplan livsmedel

Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen

Spårbarhet livsmedel

Avfallssamverkan

Badplatser och närliggande förorenade områden

Bassängnätverket

Båtbottentvättning av fritidsbåtar

Dagvattennätverk

Förebyggande miljöarbete vid olyckor

Förorenade områden

Hus- och ventilationsnätverket

Läkemedelstillverkare

Nätverk detaljplanefrågor

Spridning av slam på åkermark

Sprängämnesprekursorer

Strandskyddsnätverk

Tillsyn på lantbruk

Att påverka, leda och utvecklas som myndighetspersonMiljösamverkan i landet

Nationella publikationsbiblioteket

Nyhetsbrev från miljösamverkan i landetUppdaterat 2017-10-23
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum