HemPublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
           

 Aktuellt inom MSL
 
 Nämndutbildning 16 februari
 2023


 MSL:s nyhetsbrev maj
 2023


 Registrera dig på MSL:s
 samverkansyta


 Digital utbildning i grundläggande
 miljöbalkstillsyn


 MSL:s möten och aktiviteter

     
Samverkan för bra miljö, hälsa och livsmedelssäkerhet 
26 kommuner, Länsstyrelsen Stockholm och Storsthlm samverkar för att utveckla miljöbalkstillsynen och livsmedelskontrollen. Här kan handläggare ta del av operativa projekt, handläggarstöd och seminarier.

Företag och allmänhet som har frågor som rör miljö, hälsa och livsmedel hänvisas till kommunens miljökontor.
 
Samverkan som pågår:

Livsmedelslagstiftningen Miljöbalken Verksamhetsutveckling

Dricksvattengrupp

Revisionsutbyte i livsmedelskontrollen

Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen

Avfall i anläggningsändamål

Bassängnätverk

Dagvattennätverk

Hus- och ventilationsnätverket

Legionella

Nätverk detaljplanefrågor

Strandskyddsnätverk

Sulfidnätverk

Tillsyn av fritidsbåtar

Tillsyn på lantbruk

Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson

Behovsutredning

Nationella publikationsbiblioteket

     

 

 
Uppdaterat 2023-05-28
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum