HemSamverkansprojektUtbildningar och seminarierKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSökLogga in
           
 

Aktuellt inom MSL

Hus- och ventilationsnätverket. Möte 30 augusti. Läs här!

Miljösamverkanworkshop 23 september.
Läs här!

Allergener i oförpackade livsmedel på restauranger och caféer – möte 7 september.
Läs här!

Utbildning Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson.
Läs här! >>

Badplatser och förorenade områden. Samverkansmöte 19 september.
Läs här!      

Läs Nytt från Miljösamverkan Stockholms län här!   

Samverkan för bra miljö, hälsa och livsmedelssäkerhet

26 kommuner, Kommunförbundet Stockholms län och Länsstyrelsen i Stockholms län samverkar för att utveckla miljöbalkstillsynen och livsmedelskontrollen. Här läser du om våra operativa projekt, handläggarstöd och seminarier.

Avfall Avfall Hälsoskydd Hälsoskydd Livsmedel Livsmedel
Avlopp, vatten och mark Avlopp, vatten och mark Kemikalier och olyckor Kemikalier och olyckor Metodik, juridik och planering Metodik, juridik och planering
Energi Energi Kretslopp och resurshushållning Kretslopp och resurshushållning Miljöfarlig verksamhet Miljöfarlig verksamhet
Nationella publikationsbiblioteket 

               

                          

Uppdaterat 2016-08-24
Miljösamverkan Stockholms län | Telefon 08-508 28 929 | E-post miljosamverkan@stockholm.se
Provided by Webforum