HemPublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
           

 Aktuellt inom MSL
 
 Matos från restauranger
 som ett olägenhetsproblem
 för bostäder – konferens 22
 november


 Att påverka, leda och
 utvecklas som
 myndighetsperson –
 utbildning


 MSL:s nyhetsbrev
 september 2023


 Mer fullmatad information om
 MSL:s verksamhet finns på
 samverkansytan.
 Har du inte åtkomst
 registrera dig här.

 Digital utbildning i grundläggande
 miljöbalkstillsyn


 MSL:s möten och aktiviteter

     
Samverkan för bra miljö, hälsa och livsmedelssäkerhet 
26 kommuner, Länsstyrelsen Stockholm och Storsthlm samverkar för att utveckla miljöbalkstillsynen och livsmedelskontrollen. 

Företag och allmänhet som har frågor som rör miljö, hälsa och livsmedel hänvisas till respektive kommuns miljökontor.
 
Samverkan som pågår, för mer information kontakta MSL:s kansli:

Livsmedelslagstiftningen Miljöbalken Verksamhetsutveckling

Dricksvattengrupp

Revisionsutbyte i livsmedelskontrollen

Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen

Bassängnätverk

Dagvattennätverk

Energi i tillsynen

Hus- och ventilationsnätverket

Legionella

Masshantering

Nätverk detaljplanefrågor

Strandskyddsnätverk

Sulfidnätverk

Tillsyn av fritidsbåtar

Tillsyn på lantbruk

Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson

Behovsutredning

Nationella publikationsbiblioteket

     

 

 
Uppdaterat 2023-09-25
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum