HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketKontakt/ Om ossSökLogga in
           

Aktuellt inom MSL

Ny samverkan: Miljöfarliga livsmedelsindustrierLäs här! 

Ny samverkan: Nätverk om avtalssamverkan mellan kommuner. Läs här! 
 
Ny samverkan: Att använda nudging vid tillsyn. Läs här! 
                       
Utbildning Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson. 
Läs här! 

Avfallssamverkan – möte 6 februari.
Läs här! 

     
Samverkan för bra miljö, hälsa och livsmedelssäkerhet

26 kommuner, Storsthlm och Länsstyrelsen i Stockholms län samverkar för att utveckla miljöbalkstillsynen och livsmedelskontrollen. Här läser du om våra operativa projekt, handläggarstöd och seminarier. Samverkan som pågår:

Livsmedelslagstiftningen Miljöbalken Verksamhetsutveckling

Länsgemensamma kontrolldagar med fokus på redlighet

Revisionsutbyte i livsmedelskontrollen

Provtagningsplan livsmedel

Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen

Spårbarhet livsmedel

Avfallssamverkan

Badplatser och närliggande förorenade områden

Bassängnätverket

Båtbottentvättning av fritidsbåtar

Dagvattennätverk

Förebyggande miljöarbete vid olyckor

Förorenade områden

Hus- och ventilationsnätverket

Läkemedelstillverkare

Miljöfarliga livsmedelsindustrier

Nätverk detaljplanefrågor

Spridning av slam på åkermark

Sprängämnesprekursorer

Strandskyddsnätverk

Tillsyn på lantbruk

Att använda nudging vid tillsyn

Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson

Miljöbrott och åtalsanmälan

Miljösamverkan i landet

Nationella publikationsbiblioteket

Nyhetsbrev från miljösamverkan i landet


All samverkan inom MSL

Här finns alla pågående och avslutade projekt


Uppdaterat 2018-01-16
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum