HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
           

 Aktuellt inom MSL

 Inrapportering av lantbrukstillsyn

 Dokumentation från dagvatten- 
 nätverkets temadag om
 växtbäddar i urban miljö


 Vägledning till samverkansytan
                         
 Att påverka, leda och utvecklas
 som myndighetsperson –
 utbildning

     
Samverkan för bra miljö, hälsa och livsmedelssäkerhet 26 kommuner, Länsstyrelsen i Stockholms län och Storsthlm samverkar för att utveckla miljöbalkstillsynen och livsmedelskontrollen. Här kan handläggare ta del av operativa projekt, handläggarstöd och seminarier.

Företag och allmänhet som har frågor som rör miljö, hälsa och livsmedel hänvisas till kommunens miljökontor.
 
Samverkan som pågår:

Livsmedelslagstiftningen Miljöbalken Verksamhetsutveckling

Allergener på restauranger 

Dricksvattengrupp

Får du det du betalar för? Länsgemensamma kontrolldagar med fokus på redlighet

Revisionsutbyte i livsmedelskontrollen

Provtagningsplan livsmedel

Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen

Avfall i anläggningsändamål

Badplatser och närliggande förorenade områden

Bassängnätverk

Dagvattennätverk

Enskild dricksvattenproduktion

Förebyggande miljöarbete vid olyckor

Förorenade områden

Hus- och ventilationsnätverket

Legionella

Läkemedelstillverkare

Miljöfarliga livsmedelsindustrier

Nätverk detaljplanefrågor

Nätverk förbränningsanläggningar

Samsyn gällande tomgångskörande bussar

Strandskyddsnätverk

Tillsyn av fritidsbåtar

Tillsyn av kommunala avloppsreningsverk

Tillsyn på lantbruk

Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson

Miljöbrott och åtalsanmälan

Nationella publikationsbiblioteket

Nyhetsbrev från miljösamverkan i landet


All samverkan inom MSL

Här finns alla pågående och avslutade projekt

     
 
 

Uppdaterat 2020-04-03
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum