HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSökLogga in
Om oss
Organisation
Arbetssätt
Vad ska vi göra och vad har vi gjort?
Samverkansprojektens arbete
Tillsynskampanjer – underlag för samarbete i länet
Mål för miljö- och hälsoskyddsnämnderna i länet
Vetenskaplig studie kring tillsynens effekt på verksamhetsutövarens beteende
Nyhetsbrev
Kontakt!
Tillsynsvägledning från centrala myndigheter
Samverkansprojekt inom MSL

Alla samverkansförslag som kommer in till MSL samlas i en s.k. idélogg. Förslagen behandlas i styrgruppen som fattar beslut om igångsättande. Innan samverkan startar sker ett upprop bland kommunerna som anmäler deltagare och om någon medarbetare kan medverka som projektledare för aktuell samverkan.

För varje samverkansprojekt bildas en projektgrupp. Den består av en projektledare och handläggare/ inspektörer från medverkande kommuner. Där så är lämpligt medverkar även MSL:s samordnare och/ eller tjänstemän från Storsthlm och/eller Länsstyrelsen. MSL har huvudansvaret för samverkan och administrerar utskick, kallelser, lokalbokningar, rapporter, seminarier m.m.

När samverkan är avslutad görs en återkoppling till MSL:s styrgrupp och medverkande kommuner. För att nå ut med resultatet till flera kommuner och andra intressenter anordnas även seminarier. Beroende på syftet med samverkan redovisas resultatet även som rapport, checklista etc och publiceras på miljosamverkanstockholm.se.

Läs en ppt-presentation av arbete i ett samverkansprojekt här!
 
Utveckling av MSL 2019 

 
 

Samverkan — från förslag till användning


Samverkansdeltagande
Arbetsbeskrivning för projektdeltagare MSL

Arbetsmetod
Checklista för MSL delprojekt

Uppföljning / projektkunnande
En mycket viktig del av samverkan är utvärdering/uppföljning, dels av varje samverkansprojekt för sig, dels för hela MSL med jämna mellanrum. Det är viktigt att deltagarna i samverkan har den kunskap som krävs för ett lyckat samverkansprojekt. Det bör därför genomföras utbildning i projektgenomförande / projektledning för nytillkomna projektmedarbetare.

För att underlätta samverkan ska färdiga mallar finns tillgängliga för olika delar av projektarbetet, t.ex. för rapporter, dagordningar, kommunikationsplaner, m.m.


Uppdaterat 2019-07-04
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum