HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avfall i anläggningsändamål
Avfallssamverkan
El-avfall
Farligt avfall från småföretagare
Export av avfall
Utbildning kring tillsyn på stora och medelstora energianläggningar
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Avfall

Avfallshanteringen är i dag betydligt mer resurseffektiv och ger mindre miljöpåverkan än för tio år sedan. Avfallsmängderna har dock fortsatt att öka. Ett effektivt tillsynsarbete och ett förebyggande arbete är viktiga delar för en hållbar avfallshantering.
           

Tips!            
Se Naturvårdsverkets seminarier i bygg-och rivningskampanjen (2013) här! >>
Naturvårdsverket har samlat tillsynstips om avfallstransporter. Läs mer här! >> 
Tullverket har information om avfall och gränsöverskridande här! >> 
- Vägledning för bygg- och rivningsavfall. Vägledningen är skriven både för verksamhetsutövare och för tillsynsmyndigheter. Läs mer här! >>
- Tillsyns- och föreskriftsrådet är ett rådgivande organ för samråd och samverkan för myndigheternas arbete i frågor som rör tillsyn och föreskrifter enligt miljöbalken samt EU-förordningar och EU-direktiv inom miljöbalkens område. Läs mer här! >> 
- Stockholms stad genomförde under 2011 ett tillsynsprojekt kring elektronikavfall och begagnad elektronik i butiker. Läs rapporten Elektronikavfall och begagnad elektronik i butiker här! >>
Bakom exporten av andrahandselektronik. Om transporten av andrahandselektronik från Stockholm till Afrika. Examensarbete i miljöskydd och hälsoskydd, Samy Said, 2010. Läs den här! >>
Företagsträff kring farligt avfall. Solna stad bjöd i december 2010 in företag med farligt avfall till seminarium. Läs mer här! >> 


           

Genom tretton regionala samverkansorganisationer utvecklar miljökontoren i landet arbetet med miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll. Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! >>
Uppdaterat 2020-10-12
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum