HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Nätverk förbränningsanläggningar
Värmepumpar - handläggningsrutiner mm
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Energi

Energifrågor (effektivisering och val av energislag) blir en allt mer viktig fråga i arbetet för hållbar utveckling. Framöver blir tillsynsfrågan alltmer prioriterad med tanke på Miljöbalkens krav på hushållning av energi kopplat till kravet på verksamhetsutövarens kunskap och egenkontroll.

Genom tretton regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sitt tillsynsarbete (miljöbalk och livsmedelslagstiftning). Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! >>
Uppdaterat 2023-01-20
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum