HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Allergener på restauranger 2020
Dricksvattengrupp
Får du vad du betalar för? Redlighetskontroller
Informationskontroll av förpackade livsmedel
Kontroll av ursprung av primäringredienser i butik 2021
Livsmedelskontroll och riskklassificering
Mobila anläggningar och evenemang – informationsmaterial
Provtagningsplan livsmedel
Revisionsutbyte
Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen
Spårbarhet livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Livsmedel

Samverkan kring kontroll enligt livsmedelslagstiftningen, pågående MSL-samverkan listas till vänster.
Har du en idé om samverkan, skriv en rad här!


Tips! 
 - Vilka regler gäller för livsmedelsföretagare och hur fungerar den offentliga kontrollen? Fakta om företagande i livsmedelsbranschen och kontroll av livsmedel finns på Livsmedelsverkets webbplats
 - Kontrollwiki är Livsmedelsverkets verktyg för livsmedelskontroll.
Läs mer här! >>
 - Vägledningar och kontrollhandböcker finns här!
 - Det enkla är det svåra – också i butikernas kyldiskar. Artikel om rengöring av kyldiskars kylaggregat. Svensk veterinärtidning 7-2015. Läs här! >>
 - Handläggning vid utbrott av smittsamma sjukdomar – fördelning av ansvar mellan myndigheter. Läs mer här! >>
 -  Nationella branschriktlinjer är branschens egna beskrivningar av hur företagen kan göra för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav. Företagarna måste följa bestämmelserna i lagar, förordningar och föreskrifter, men nationella branschriktlinjer är frivilliga att följa. Läs mer här! >> 
 - Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund genomförde 2013 ett projekt kring kebabserveringar. Läs mer här! >>
                                    
                                    
                                   
Genom landets regionala samverkansorganisationer utvecklar kommunerna sitt tillsynsarbete (miljöbalk och livsmedelslagstiftning). Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här>>
Uppdaterat 2022-04-22
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum