HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevMiljösamverkan i landetHälsoskyddsnätverketPressOm ossSökLogga in
Samverkansprojekt
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson
Enklare lagefterlevnad
Fallstudie - Miljösamverkan Stockholms län
FAQ - för MoH-kontor och växel
Handläggningsrutiner för vedeldningsklagomål
Kommunikation och bemötande i tillsynen – utbildning
Miljöbrott och åtalsanmälan
Nyckeltal för verksamhetsutvecklingen
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — sammanställning av domar
Tillsynsmyndighetens roll – rådgivning och information
Uppföljning av tillsynen
Värdering av risker i arbetet
Miljöfarlig verksamhet
Seminarier och workshops
Metodik, juridik och planering

Verksamhetsutveckling

MSL driver just nu två viktiga arbeten för övergripande verksamhetsutveckling.

Genom samverkansprojektet Nyckeltal är ett antal relevanta nyckeltal framtagna som gör det möjligt att jämföra kommunerna. Dessutom finns förslag på ärendegrupper för att även jämföra handläggningstider. Kommunerna lämnar data till nyckeltalen årligen vilket gör att jämförelser kan göras över tid. Läs mer här

Genom utbildningen Kommunikation och bemötande i tillsynen får inspektören verktyg för att tillsynsbesöket ska kunna bli mer än kryss i en checklista. Tvådagarsutbildningen utgår från mötet mellan olika förväntningar och positioner, något som kan bli ett tillfälle för inspiration och utveckling! Läs mer här 

Tips!
Projekt Effektiv miljötillsyn har gett miljökontoren i Skåne unika möjligheter att rusta  sig med framgångsrik kommunikation, hållbara samverkansmodeller och lägga grund för gemensam utveckling. Projektet har skapat förutsättningar för medarbetarna att kommunicera bättre, lära av varandra, bli tryggare i sin yrkesroll och tillsammans förbättra och utveckla tillsynen. Läs mer här! >>
- Mark- och miljööverdomstolen. Nya avgöranden finns på MÖD:s webbplats här! >>.
Tillsyns- och föreskriftsrådet har tagit fram en folder som innehåller några tips som kan vara till hjälp i handläggning av klagomålsärenden enligt miljöbalken. Läs här! >>
- Tillsyns- och föreskriftsrådet har tagit fram en folder som innehåller viss grundläggande information om vad ett beslut till miljöbalken bör innehålla. Läs här! >>
- Katarina Horn af Rantzien har 2012 vid Linköpings universitet skrivit ett examensarbete med rubriken Tillsynsmetodik inom kommunalt miljö- och hälsoskydd. Läs mer här! >>
- Stockholms miljörättscentrum har syftet att genom forskning, utbildning och samarbete med andra läroanstalter, institutioner, myndigheter och organisationer bidra till en rättslig utveckling på nationell, europeisk (EU) och internationell nivå i syfte att skydda miljön och människors hälsa samt främja en hållbar utveckling. Läs mer här! >>Genom tolv regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sitt tillsynsarbete (miljöbalk och livsmedelslagstiftning). Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! >>
Aktuellt
Ny rapport om Polisens miljöarbete
Mer proaktivt arbete för att upptäcka miljöbrott och förutsättningar för att kunna hitta eventuella kopplingar till organiserad brottslighet – det är några rekommendationer till polis- myndigheterna. Läs mer här! >>

Sambanden mellan Miljöbalken, Reach och vattenförvaltningen
Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket har tillsammans tagit fram ett presentationsmaterial. Läs mer här! >>

Utbildning i kommunikation och bemötande i tillsynen
Läs inbjudan här! >>
TillsynsNytt har skrivit om utbildningen. Läs här! >>

Effektiv miljötillsyn 
Forskningsprogrammet Effektiv miljötillsyn har undersökt hur tillsynen ser ut i dag, vad som skulle kunna underlätta miljöinspektörernas arbete och hur uppföljningen av tillsynens effektivitet kan bli bättre i framtiden. Läs här! >>
 


Uppdaterat 2013-11-01
Miljösamverkan Stockholms län | Telefon 08-508 28 929 | E-post miljosamverkan@stockholm.se
Provided by Webforum