HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Energi i tillsynen
Nätverk förbränningsanläggningar
Värmepumpar - handläggningsrutiner mm
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Genomförd samverkan
 
Värmepumpar - handläggningsrutiner

Denna samverkan har tagit fram ett handläggarstöd för att underlätta kommunernas handläggning av värmepumpsansökningar och -anmälningar. Handläggarstödet finns nedan.


Handläggarstöd
Processbeskrivning – handläggning bergvärmepumpar. 2006. Läs här! >>

            

Tips!
-  Energimyndigheten har samlat det mesta som är värt att veta om värmepumpar som
   uppvärmningsform i en och samma rapport. Läs mer här! >>
           
Samverkansstatus: Handläggarstödet godkändes 2006.
Initiativtagare: MSL:s styrgrupp.
             Uppdaterat 2021-09-06
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum