HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkansprojekt
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Energi i tillsynen
Nätverk förbränningsanläggningar
Värmepumpar - handläggningsrutiner mm
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Genomförd samverkan
 
Värmepumpar - handläggningsrutiner

Denna samverkan har tagit fram ett handläggarstöd för att underlätta kommunernas handläggning av värmepumpsansökningar och -anmälningar. Handläggarstödet finns nedan.


Handläggarstöd
Processbeskrivning – handläggning bergvärmepumpar. 2006. Läs här! >>

            

Tips!
-  Energimyndigheten har samlat det mesta som är värt att veta om värmepumpar som
   uppvärmningsform i en och samma rapport. Läs mer här! >>
           
Samverkansstatus: Handläggarstödet godkändes 2006.
Initiativtagare: MSL:s styrgrupp.
Samverkansgrupp:  Arbetet organiserades i fyra grupper. En kontaktperson utsågs inom respektive grupp.
Grupp 1 Grannsamråd. Kontaktperson: Per Gröning, Tyresö.
Grupp 2 Omgivningspåverkan. Kontaktperson: Mats Hedin, Nacka.
Grupp 3 Blanketter. Kontaktperson: Bo Svensson, Huddinge.
Grupp 4 Information. Kontaktperson: Eva Ryblad, Södertälje.
Deltagarna i grupperna representerade ungefär hälften av länets kommuner. Länsstyrelsen har i arbetet representerats av Lars Åkerblad.


           
Hur kan arbetet med värmepumpar utvecklas vidare?
Tyck till om handläggarstödet Processbeskrivning och ge oss dina tankar kring tillsynsområdet. Svara på fyra frågor i en enkät – klicka till höger!
Vill du tycka till senare kan du få en påminnelse via e-post här! >>
Genom tretton regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sitt tillsynsarbete (miljöbalk och livsmedelslagstiftning). Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! >>
Uppdaterat 2015-03-20
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum