HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Bassängnätverket
Fotvårdstillsyn
Hus- och ventilationsnätverket
Hygienlokaler – stickande och skärande verksamheter
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsynskampanj till frisörverkamheter 2010
Hygienlokaler — utvärdering av tillsynskampanj stickande och skärande
Kosmetiska och hygieniska produkter för barn
Legionella
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — sammanställning av domar
Samverkan kring det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan
Samverkan smittskydd
Tillsyn av kemikalier i förskolan
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Trafikbullerärende — handläggningsrutiner
Gummigranulat och fallskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsynskampanj till frisörverkamheter 2010

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF) besökt 91 frisörer i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner under vecka 42 år 2010. SMOHF ville med kampanjen informera om vad lagar och förordningar säger om frisörverksamheter ur ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv. Givetvis kontrollerades även att lagarna följdes. Ett syfte med denna kampanjvecka var även att höja kompetensen hos inspektörerna och att de i sin tur förde kunskapen vidare till frisörerna som ingick i projektet.

Läs pressmeddelandet här!
Läs rapporten här!
Checklistan finns här!

Uppdaterat 2010-11-26
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum