HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSökLogga in
Samverkansprojekt
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Ansökan om LOVA-bidrag för lokalt åtgärdsprogram
Badplatser och påverkan från förorenade områden
Dagvatten
Enskild dricksvattenproduktion
Förorenade områden
Inventering enligt MIFO av förorenade områden vid pågående miljöfarliga verksamheter
Masshantering i samband med schaktarbeten
Minireningsverk
Saltvattenproblematik vid bygglov och brunnsborrning
Spridning av slam på åkermark
Strandskyddsnätverk
Tillsyn av fritidsbåtar
Tillsyn av kommunala avloppsreningsverk
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Tillsyn på lantbruk
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Material kring tillsyn av båtklubbar och båtbottentvättning/ -färger    

Se även sidan Båtbottentvättning av fritidsbåtar >> för aktuellt material.

Rapporter
- Miljötillsyn på båtlivet i Solna. Solna stad, 2008. Läs här! >>
- Hållbart Båtliv. Förstudie utförd av bygg- och miljökontoret under 2010. Värmdö kommun. Läs här! >>
- Fritidsbåtshamnar tillsynshandledning för miljökontoren. Miljösamverkan Västra Götaland. 2005. Läs här! >>
- Tillsyn båtklubbar. Järfälla kommun. 2012. Läs här! >>
- Båtbottenfärger hot mot miljön. Anneli Åstebro Järfälla kommun. 2012. Läs  här! >>

Myndighetsdokument
- Beslut angående anmälan om miljöfarlig verksamhet, båtbottentvätt, Värmdö. 2009. Läs här! >>

- Föreläggande miljöanpassat båtupptag, SRMH. 2009. Läs här! >>

Analyser och mätningar
- Analys av metaller, organiska tennföreningar och irgarol i sediment i anslutning till båttvätt i Käppalahamnen på
  Lidingö. Rapport 2010. Läs här! >>
- Analys av metaller, organiska tennföreningar och irgarol i sediment i anslutning till båttvätt i Käppalahamnen på
  Lidingö. Rapport 2009. Läs här! >>
- Kontaminanter i marina bottensediment vid marinor och varvsverksamhet i Värmdö kommun. 2011. Läs här! >>
Uppdaterat 2016-11-17
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum