HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSökLogga in
Samverkansprojekt
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Inventering enligt MIFO av förorenade områden vid pågående miljöfarliga verksamheter
Arbetsdokument MIFO
Inventering enligt MIFO 2009-2010
Läkemedelstillverkare – nätverk för tillsyn och kravställning
Masshantering i samband med schaktarbeten
Miljöfarliga livsmedelsindustrier
Nätverk förbränningsanläggningar
Tillsyn av båtbottentvättar och båtklubbars hantering av båtbottentvättning
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Tillsyn av täkter och anläggningar för masshantering
Pågående samverkan
n
Inventering enligt MIFO av förorenade områden vid pågående miljöfarliga verksamheter


För att öka kunskapen om förorenade områden både hos kommunerna och hos verksamheterna erbjuder länstyrelsen under 2012 kommunerna handledning med inventering och riskklassning enligt MIFO-metoden. Projektet innehåller utbildning i MIFO-metodiken samt en workshop med riskklassning.


Dokument
- Metodik för inventering av förorenade områden. Naturvårdsverket. Läs här! >>
Arbetsdokument och mallar för inventeringsprocessen finns här! >>

Tips!
Inventeringen av länets förorenade områden förlängs. Storstadslänen får bidrag för inventering av förorenade områden även under 2014 och 2015. Övriga län har nu avslutat det stora inventeringsarbetet. I Stockholms län pågår inventeringar av följande branscher: verkstads- och ytbehandlingsbranschen, handelsträdgårdar/plantskolor, skrothandel och bilskrotningsindustrier samt av skjutbanor. Inventeringen av den grafiska industrin i länet slutfördes 2013. Läs om inventeringen av den grafiska industrin här! >>
Ett projekt kring tillsyn av bilskrotar startar hösten 2012. Ansvarig är Länsstyrelsen i Stockholms län. Läs mer här! >>  
- Under 2009-2010 genomförde ett antal kommuner, med handledning från länstyrelsen, inventering och riskklassning enligt MIFO-metoden av några förorenade områden där miljöfarlig verksamhet pågår. Läs mer om det samverkansprojektet och slutrapporten här! >>
- Tillsynsprojekt om förorenande områden. Rapport från tidigare projekt. Länsstyrelsen i Stockholms län. Läs här! >>

Är detta ett relevant samverkansområde? Hur kan arbetet med förorenade områden utvecklas vidare?
Ge oss dina tankar om arbetet med förorenade områden och MIFO-metodiken. Svara på fyra frågor i en enkät — klicka till höger!
Vill du tycka till senare kan du få en påminnelse via e-post här! >>Samverkansstatus: Pågående samverkan.
Initiativtagare: Länsstyrelsen i Stockholms län och MSL.
Nästa samverkansmöte: 2012-11-06.
Samverkansgrupp: Erik Blomqvist, Birgitta Swahn och Linn Knutmejer, Länsstyrelsen i Stockholms län; Marianne Fex och Ann-Christine Granfors Sollentuna kommun; Erik Johannesson, Sundbybergs stad; Lena Ahlgren, Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor; Åsa Szabad, Älvkarleby kommun och Susanna Bredberg, Österåkers kommun.
Tidigare ingick Stefan Hellmin, Sigtuna kommun i gruppen.
Genom tolv regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sitt tillsynsarbete (miljöbalk och livsmedelslagstiftning). Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! >>
 
Uppdaterat 2014-02-18
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum