HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Inventering enligt MIFO av förorenade områden vid pågående miljöfarliga verksamheter
Arbetsdokument MIFO
Inventering enligt MIFO 2009-2010
Läkemedelstillverkare – nätverk för tillsyn och kravställning
Masshantering i samband med schaktarbeten
Miljöfarliga livsmedelsindustrier
Nätverk förbränningsanläggningar
Tillsyn av båtbottentvättar och båtklubbars hantering av båtbottentvättning
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Tillsyn av täkter och anläggningar för masshantering
Utbildningar och seminarier
Arbetsdokument för inventering enligt MIFO

Om metodiken
- Metodiken för inventering av förorenade områden. Naturvårdsverket. Ladda ner här! >>

MIFO-blanketter
- Blankett A Administrativa uppgifter. Ladda ner här! >>
- Blankett B Verksamhets- områdes- & omgivningsbeskrivning. Ladda ner här! >>
-  Blankett C1 Föroreningsnivå. Ladda ner här! >> 
- Blankett C2 Föroreningsnivå. Ladda ner här! >> 
- Blankett D Spridningsförutsättningar. Ladda ner här! >> 
-  Blankett E Samlad riskbedömning. Ladda ner här! >> 
-  Blankett F Kommunicering. Ladda ner här! >> 
 
Alla blanketter i en fil finns här! >> 

Mallar
- Förslag till arbetsgång vid MIFO-inventering. Ladda ner här! >>
- Förslag till utskick 1. Ladda ner här! >>
-  Förslag frågebilaga utskick 1. Ladda ner här! >> 
- Förslag till kommunicering av riskklass. Ladda ner här! >>
- Förslag till kommunicering — ingen riskklass. Ladda ner här! >>

Övrigt
- Branschlista. Branscher inom vilka objekten ska inventeras respektive endast identifieras i det efterbehandlingsarbete som utförs med bidrag från Naturvårdsverket. Ladda ner här! >>
- Länsstyrelsens projektpresentation 2012-04-19 samt genomgång av MIFO-blanketterna finns här! >>

Genom tolv regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sitt tillsynsarbete (miljöbalk och livsmedelslagstiftning). Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! >>

Uppdaterat 2013-09-09
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum