HemPublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Sök
Genomförd samverkan

Farligt avfall från småföretagare — kan insamlingssystemet förbättras?


Inom miljötillsynsområdet finns en allmän uppfattning att små företag många gånger har svårt att visa vart deras farliga avfall tagit vägen. Det finns anledning att befara att en stor del av det farliga avfallet hamnar i kommunala miljöstationer, släpps ut i avloppsnätet eller dumpas i naturen. Ett annat problem är att det inte finns någon tillförlitlig statistik på farligt avfall från småföretag, mörkertalet kan vara stort. Om avfallet lämnas i de kommunala miljöstationerna är det dessutom kommuninvånarna som får betala för transport och destruktion. Många miljöinspektörer upplever att systemet för insamling av farligt avfall från företag och verksamheter inte motsvarar de behov och önskemål som de mindre företagen och verksamheterna med små mängder farligt avfall har.
Inom ramen för denna samverkan kontaktades avfallsentreprenörer och några utvalda branschorganisationer för att höra med dessa om deras syn på nuvarande och tänkbara framtida hämtnings- eller inlämningssystem. I en andra fas skulle länets miljöförvaltningar bedriva en gemensam tillsynskampanj i syfte att informera och även i större utsträckning
kräva in dokumentation på hur småföretagen hanterar det farliga avfallet. Fas två har inte genomförts.

Rapport
Farligt avfall från småföretagare. Läs här! >>

Hur kan arbetet med farligt avfall från småföretagare utvecklas vidare?
Tyck till om rapporten Farligt avfall från småföretagare och ge oss dina tankar kring området.
Svara på fyra frågor i en enkät — klicka till höger!
Vill du tycka till senare kan du få en påminnelse via e-post här! >>


Samverkansstatus: Genomförd samverkan. Avrapporterad 2006.
Initiativtagare:  Tidigare samverkan
Samverkansgrupp:  Nanna Spett, Stockholms stad; Henrik Sandström, Stockholms stad; Emma Breitholtz, SÖRAB samt Thomas Fredriksson, KSL. 
Uppdaterat 2021-03-29
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum