HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Om oss
Organisation och ansvarsfördelning
Arbetssätt
Vad ska vi göra och vad har vi gjort?
Mål för miljö- och hälsoskyddsnämnderna i länet
Vetenskaplig studie kring tillsynens effekt på verksamhetsutövarens beteende
Kontakt!
Tillsynsvägledning från centrala myndigheter
Uppföljning av vägledningen om buller vid idrottsplatser
Inspirationsdag 11 november 2022
Mål för miljö- och hälsoskyddsnämnderna i länet
     
Miljöchefsgruppen har väckt frågan kring processen med att ta fram bra mål tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden (eller motsvarande) och behovet att få inspiration från andra kommuner. För detta ändamål gör MSL en årlig sammanställning via webbformulär.

En sammanställning av inkomna miljönämndsmål finns här! >> (2017-04-12)
           
Webbformuläret nås här! 

           
           
                       

Uppdaterat 2020-06-12
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum