HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Inventering enligt MIFO av förorenade områden vid pågående miljöfarliga verksamheter
Läkemedelstillverkare – nätverk för tillsyn och kravställning
Tillsyn på läkemedels- och laborationsverksamheter
Masshantering i samband med schaktarbeten
Nätverk förbränningsanläggningar
Tillsyn av båtbottentvättar och båtklubbars hantering av båtbottentvättning
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Tillsyn av täkter och anläggningar för masshantering
Utbildningar och seminarier
 
Genomförd samverkan
n

Tillsyn på läkemedels- och laborationsverksamheter
Denna samverkan genomfördes 2013-2014. MSL har nu ett nätverk för tillsyn och kravställning på läkemedelstillverkare. Läs här! >>

Dokument som togs fram
- Skrivelsen Behöver er verksamhet tillstånd för att bedrivas. Med plats för kommunlogotyp. Det finns ofta ett behov att utreda hur läkemedels- och laborationsverksamheter klassas enligt Miljöbalken. Skrivelsen bör skickas tillsammans med blanketten Information om miljöfarlig verksamhet.
Ladda ner här! >>
- Blanketten Information om miljöfarlig verksamhet. Med plats för kommunlogotyp.
Blanketten har ett begränsat antal rubriker med syfte att verksamhetsutövaren själv ska göra en bedömning om deras verksamhet är att betrakta som en A-, B-, C-, eller U-verksamhet. 
Ladda ner här! >>
Checklista lab/läkemedel.
Checklistan är utformad för att kunna användas både på större och mindre läkemedels- och laborationsverksamheter. Ladda ner här! >>
 - En beskrivning över hur materialet kan användas finns här! >>
   
Tips!
- Sedan 2015 har MSL ett nätverk för tillsyn och kravställning på läkemedelstillverkare. Läs mer här! >> 
- Redovisning av regeringsuppdrag om avancerad rening av läkemedel 2015-04-14. Läs mer här! >> 
- Den som bedriver miljöfarlig verksamhet kan ha tillstånds- eller anmälningsplikt för sin verksamhet. Vilken typ av verksamheter som berörs framgår av Miljöprövnings-förordningen. Naturvårdsverket ger vägledning om hur den ska användas här! >> 

Samverkansstatus: Genomförd samverkan. Materialet godkänt 2014-04-01.
Initiativtagare: Solna stad.
Samverkansgrupp:  Anne Gröndalen och Matilde Törnqvist, Miljöförvaltningen Lunds kommun; Björn Jonsson, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Solna stad; Cajsa Wahlberg, Stockholm vatten; Linn Andersen, Miljökontoret Södertälje kommun; Marcus Frenzel, Käppalaförbundet; Marie-Louise Nilsson, Miljökontoret Uppsala kommun och Ulrika Iversen. Miljöförvaltningen Stockholms stad.
Genom tretton regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sitt tillsynsarbete (miljöbalk och livsmedelslagstiftning). Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! >>


Uppdaterat 2017-10-03
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum