HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Inventering enligt MIFO av förorenade områden vid pågående miljöfarliga verksamheter
Arbetsdokument MIFO
Inventering enligt MIFO 2009-2010
Läkemedelstillverkare – nätverk för tillsyn och kravställning
Masshantering i samband med schaktarbeten
Miljöfarliga livsmedelsindustrier
Nätverk förbränningsanläggningar
Tillsyn av båtbottentvättar och båtklubbars hantering av båtbottentvättning
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Tillsyn av täkter och anläggningar för masshantering
Utbildningar och seminarier
Tidigare samverkan
Inventering enligt MIFO av förorenade områden vid pågående miljöfarliga verksamheter 2009-2010


För att öka kunskapen om förorenade områden både hos kommunerna och hos verksamheterna genomförde 2009-2010 ett antal kommuner, med handledning från länstyrelsen, inventering och riskklassning enligt MIFO-metoden av några förorenade områden där miljöfarlig verksamhet pågår.

Länsstyrelsen i Stockholms län arbetade 2006-2007 med ett tillsynsprojekt där miljöfarliga verksamheter i drift inventerades med avseende på förorenade områden inom branscher som bedöms utgöra risk för människors hälsa och miljön. Detta som en del i arbetet med uppfyllande av miljömålet Giftfri miljö. Projektet riskklassade objekt, ökad kunskap och kännedom om förorenade områden i länet. Denna samverkan spred information om arbetet med förorenade områden samt tog fram exempel på hur man kan arbeta med kartläggning av förorenade områden genom tillsyn.

Rapport
-    Inventering enligt MIFO av förorenade områden vid pågående
     miljöfarliga verksamheter 2009-2010
. Slutrapport. Läs här! >>

Dokument
- Metodik för inventering av förorenade områden. Naturvårdsverket. Läs här! >>
- Tillsynsprojekt om förorenande områden. Rapport från tidigare projekt. Länsstyrelsen i Stockholms län. Läs här! >>
  Arbetsdokument och mallar för inventeringsprocessen finns här! >>

Samverkansstatus: Avrapporterad 2011.
Initiativtagare: Länsstyrelsen i Stockholms län.
Samverkansgrupp:  Jörgen Rosberg och Helena Götherfors, Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund; Emma Lagasio och Anneli Åstebro, Järfälla kommun; Ann-Christine Johansson, Stockholms stad; Andreas Ödling och Sören Sjögren, Sundbybergs stad; Helene Nybom, Huddinge kommun; Marie Sundbom, Värmdö kommun; Anna Sundqvist och Emma Gille, Solna stad; Ellinor Carlsson, Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor; Jeanette Häggroth och Birgitta Swahn, Länsstyrelsen i Stockholms län samt Ulrika Kvartoft och Henrik Spovin, Miljösamverkan Stockholms län. 
Genom tolv regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sitt tillsynsarbete (miljöbalk och livsmedelslagstiftning). Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! >>
Uppdaterat 2013-09-09
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum