HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Om oss
Organisation och ansvarsfördelning
Arbetssätt
Vad ska vi göra och vad har vi gjort?
Mål för miljö- och hälsoskyddsnämnderna i länet
Vetenskaplig studie kring tillsynens effekt på verksamhetsutövarens beteende
Kontakt!
Tillsynsvägledning från centrala myndigheter
Uppföljning av vägledningen om buller vid idrottsplatser
Inspirationsdag 11 november 2022
Genomförd samverkan
 

Vetenskaplig studie kring tillsynens effekt på verksamhetsutövarens beteende

Forskning har visat att tillsyn i form av inspektioner hos verksamhetsutövaren är ett mycket viktigt instrument för att påverka miljöbeteendet. Det finns dock ett stort behov av vidare forskning, speciellt fältexperimentstudier, kring effekten av olika tillsynsmetoder i allmänhet och inspektioner i synnerhet.

Som ett led i forskningsprojektet Tillsynen som styrmedel för förbättrat miljöbeteende (TSFM, Naturvårdsverket) genomförde Nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet en fältstudie av miljö- och hälsoskyddsinspektionernas effekt på verksamhetsutövares miljöbeteende. Ingen sådan vetenskaplig studie hade tidigare genomförts i Sverige.

I samverkan med tre miljökontor och Miljösamverkan Stockholms läns genomfördes en pilotstudie. Deltagande kommuner var Ekerö, Södertälje och Österåker. Vid ett antal inspektioner gjordes ATP-mätningar på förskolornas toaletter. Ett högt ATP-värde indikerar en smutsigare yta.
En del förskolor fick sedan information om resultatet och en kontrollgrupp fick det inte. Sedan genomfördes ytterligare en inspektion och resultaten jämfördes.
Även om studien inte kunde hitta någon effekt av feedbackbrevet på aggregerad nivå, tyder resultaten på att det finns en positiv effekt av att ge information till förskolor med relativt dåliga renlighetsresultat (och en negativ effekt på förskolor med ett relativt bra resultat). Vidare fann studien att information om ett dåligt resultat ökar sannolikheten att vidta åtgärder för att förbättra renligheten, och att vidtagande av åtgärder förbättrar renligheten.

Slutrapport
Slutrapporten Measuring the effects of feedback from inspections on cleanliness in Swedish pre-schools – an experimental approach. Stockholms universitet 2017.
Ladda ner här! >> 

Tips!
- En ppt-presentation om forskningsprojektet finns här! >>

- Forskningsprojektet Tillsynen som styrmedel för förbättrat miljöbeteende (TSFM) har sammanställt hela projektrapporten, där ATP-studien ingår. Vid ett seminarium 11 september 2017 presenterades forskningen om hur myndigheters tillsyn kan bidra till ett bättre miljöbeteende hos företag och verksamhetsutövare. Du kan se de olika presentationerna som filmklipp här! >> 
 
Adam Jacobsson
telefon 08-161756 
Stockholms universitet, Nationalekonomiska institutionen

Mathias Herzing
telefon 08-163043
Stockholms universitet, Nationalekonomiska institutionen
Uppdaterat 2019-12-18
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum