HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSökLogga in
Logga in
Genomförd utbildning
 
Bullerutbildning 14 oktober 2013

Denna samverkan genomförde 14 oktober 2013 en heldagsutbildning om buller och de frågor en miljö- och hälsoskyddsinspektör möter kring externt industribuller, trafikbuller och inomhusbuller.
En genomgång av hur bullermätning i olika miljöer bör se ut och hur man gör för att inte mäta fel. Lagstiftningen och dess gränsvärden. Tips om hur ett bra föreläggande ser ut och praktiska exempel.
Läs dokumentationen nedan.


Underlag från utbildningen           
Introduktion till Akustik. En skrift avsedd för dig som har begränsad erfarenhet av akustik och ljudmätning och behandlar parametrar inom byggakustik och delvis utomhusbuller. Lennart Nilsson, Akustikmiljö. Läs här!  
Vad är akustik? presentation av Lennart Nilsson, Akustikmiljö, finns här!  
Buller inomhus, presentation av Patrik Hultstrand, Socialstyrelsen, finns här!  
- Externt industribuller, presentation av Moa Ek och Anna Sandström, Naturvårdsverket, finns här! 
Praktisk tillämpning av lagstiftning på bullerområdet, presentation av Natalii Back, länsstyrelsen i Stockholms län, enheten för miljöskydd finns här! >>
Buller och bostadsbyggande, presentation av Monika Gerdhem, utredningssekr. Bullersamordningsutredningen finns här! 
Information om tonala ljudkomponenter, underlag från Patrik Hultstrand, Socialstyrelsen. Läs här! 
Information om tonalt ljud på ett mätinstrument, Lennart Nilsson, Akustikmiljö. Läs här! 
   
Övriga dokument
- En enkät om inriktning och omfattning av en bullerutbildning genomfördes i januari 2013. Läs sammanställningen här.
- Slutrapport från utbildningen, med utvärdering och deltagarlista finns här!  
   
Tips!
- En samverkansgrupp inom MSL har tagit fram ett handläggarstöd  med de omständigheter som måste utredas för handläggning av ett trafikbullerärende.
Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) genomförde 2011-2012 ett service- och kompetensprojekt som syftar till att ge handläggare på kommuner ökad kunskap och bättre verktyg för att kunna arbeta effektivt och rättssäkert med miljöbalkstillsyn i olika bullerfrågor. Läs mer här! >> 
Program och utvärdering från MVG:s utbildning Handlägga buller på miljömyndigheten 26-27 april 2012 i Göteborg finns här! >>
 
Den som vill veta mer om ljudlandskap, trafikbuller, upplevelse av ljud, störning och mycket mer finner mycket i Chalmers tekniska högskolas
Ljudboken! >>
- Bullernätverket i Stockholms län är ett nätverk för samverkan i bullerfrågor. Nätverket är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms stad och Karolinska Institutet på uppdrag av Stockholms läns landsting. Läs mer här! >>
Exempel på kravspecifikation av ljudnivåmätning inomhus från Solna stad finns här! >> 
- SOU:n Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet lades fram i augusti 2013. Utredningen har haft i uppdrag att se över hur samordningen av planläggning och lovgivning enligt plan- och bygglagen med prövning och tillsyn enligt miljöbalken kan ökas. Läs mer här! >>  
 

Föreläsarna Monika Gerdhem, utredningssekreterare Bullersamordningsutredningen; Natalii Back, länsstyrelsen i Stockholms län; Patrik Hultstrand, Socialstyrelsen; Moa Ek och Anna Sandström, Naturvårdsverket samt Lennart Nilsson, Akustikmiljö.

Samverkansstatus: Genomförd samverkan.
Initiativtagare:  Solna stad. 
Samverkansstart:  2012-10-16.
Utbildning:  2013-10-14.
Samverkansgrupp: 

Eva Jansson, Lidingö stad; Christina Hellman, Solna stad; Samy Said, Botkyrka kommun och Henrik Spovin, Miljösamverkan Stockholms län. Inledningsvis ingick Omrani Mine, Värmdö kommun.
Samverkansgruppen är öppen för alla. 

Genom tio regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sitt tillsynsarbete (miljöbalk och livsmedelslagstiftning). Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här!

 

Uppdaterat 2019-04-08
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum