HemSamverkanPublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Konferens 22 november om matos från restauranger som ett olägenhetsproblem för bostäder
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Utbildningar och seminarier
Genomförda utbildningar och seminarier
Att använda nudging vid tillsyn
Bedömning av behov av rening av länssvatten vid markarbeten vid sanering och exploatering, 14 februari 2018
Bergvärmepumpar – utbildning 15 oktober 2014
Bullerutbildning
Fukt och riskkonstruktioner – utbildning 3 oktober 2016
Kommunikation och bemötande i tillsynen – utbildning
Mekanisk ventilation i flerbostadshus, utbildning 10 november 2015
Miljökvalitetsnormer för vatten – nämndseminarium 10 februari 2016
Miljötillsynsutredningen och utredningen om livsmedelskontrollen samt utredningen om vattenmiljö och vattenkraft, 30 augusti 2017
Mögellukt i byggnader – seminarium 9 oktober 2019
Nya PBL för miljöhandläggare — utbildning 2012-05-07
Nämndutbildning 18 februari 2015
Nämndutbildning 13 februari 2019
Riktvärdesmodellen – workshop 12 februari 2015
Sanktionsutbildning 30 maj 2016
Självdragsventilation i flerbostadshus – seminarium 27 januari 2015
Tillsyn av egenkontroll av energihushållning – utbildning 9 september 2014
Tillsyn av täkter och anläggningar för masshantering
Utbildning i kommunikation och bemötande
Utbildning kring tillsyn på stora och medelstora energianläggningar 2013
Ventilation i bostäder – 11 september 2018
Ventilation i offentliga lokaler – utbildning
Inspirationsdag 20 november 2020
Genomförda utbildningar och seminarier
Arrangerade av Miljösamverkan Stockholms län


Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson. Läs här.

Processkemikalier i dricksvattenverk,
utbildning 15 februari 2022. Läs här.

Cyanotoxiner och kemiska risker i dricksvatten,
utbildning 22 och 28 september 2021. Läs här

Kontroll av mikrobiologiska risker och barriäranalys - dricksvatten,
utbildning 22 september 2020. Läs här.

Dricksvatten - hygienarbete vid läcklagning,
utbildning 25-26 november 2019. Läs här.

Att använda nudging vid tillsyn.
20 juni 2018. Läs här.

Bedömning av behov av rening av länssvatten vid markarbeten vid sanering och exploatering,

14 februari 2018 Läs här!

Mindre dricksvattenanläggningar,
utbildning 25-26 november 2015. Läs här!

Båtbottentvättning och underhåll av fritidsbåtar från miljöperspektivet
seminarium 11 november 2015. Läs här!

Mekanisk ventilation i flerbostadshus – utbildning 10 november 2015. Läs här!  

Självdragsventilation i flerbostadshus – seminarium 27 januari 2015 Läs mer här!

Kommunikation och bemötande i tillsynen 2010-2014 Läs här!            
           
Dricksvattenutbrott – utbildning 12-13 nov. 2014. Läs mer här!

Bergvärmepumpar – utbildning 15 oktober 2014. Läs mer här!
          

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning 9 september 2014. Läs mer här!            

Ventilation i offentliga lokaler
– utbildning 6 februari 2014. Läs mer här! 

Bullerutbildning 
14 oktober 2013. Läs mer här!

Miljösamverkansworkshop 2013-09-27. Läs mer här!  

Tillsyn på stora och medelstora energianläggningar, 26 mars o 4 juni 2013.
Läs här! >>

Förbättrad miljö i småbåtshamnar, erfarenheter från Region Halland 2013-04-26
Läs mer här! >>
             
Mobila anläggningar och evenemang  tematräff 2013-03-12
Läs mer här! >>

Miljövett vid framtidens båttvätt  seminarier 12, 13 och 14 mars 2013
Läs mer här! >>

Ventilationsseminarium 2012-11-15
Läs mer här! >>

Tillsyn av täkter och anläggningar för masshantering 2012-05-03--04
Läs mer här! >>

Nya PBL för miljöhandläggare — utbildning 2012-05-07
Läs mer här! >> 

Miljösamverkansworkshop 2012-02-03
Läs mer här! >> 

Nyckeltal och handläggningstider — workshop 2011-11-23
Sara Helmerssons presentation, läs här! >>
Det underlag som diskuterade finns här! >>
Minnesanteckningar ligger på projektarbetsplatsen! >>

Seminarium om trafikbullerdomar 2011-02-08
Minnesanteckningar
Ulf Bjällås presentation
Inbjudan
Bullerdomarna som seminariet tog upp
Deltagarlista
Deltagarutvärdering

Föreläsning på miljö- och hälsoskyddsinspektörstutbildningen vid Stockholms universitet
2010-10-20
Tillsamman med KSL gjorde MSL en presentation av hur MSL fungerar och vilket stöd de kommande inspektörerna kan få från den samverkan som sker.
Presentation

Seminarium - Energi i tillsynen 2009-11-02
Energi i tillsynen 2009-11-02, inbjudan 
Presentation MSL:s projekt Energi i tillsynen
Bernt Forsberg, presentation Energi och klimatarbete

Seminarium - Kosmetiska och hygieniska produkter för barn 2009-04-29
Seminarium angående KoH.doc (117.5 kB)

Seminarium - Tillsyn på hygienlokaler - skärande/stickande 2007-11-08
Inbjudan till seminarium Hälsoskydd.doc (303 kB)
Presentation Hygienlokaler 071108.ppt
Socialstyrelsen Presentation Hälsoskydd 071008.ppt

Seminarium - Hästtillsyn 2007-10-26
Inbjudan till seminarium Hästar.doc (302 kB)

Seminarium - Småbåtshamnar / Miljöpåverkan från fritidsbåtar 2007-01-16
Inbjudan till seminarium Småbåtshamnar Miljöpåverkan från fritidsbåtar.doc (305 kB)
Skärgårdsmiljö ett interreg 3A projekt.ppt (4 049 kB)
Fritidsbatshamn_MVG_ jan07.pdf (2 942 kB)
Minnesanteckningar seminarium fritidsbåtar 16 jan 2007.doc (34 kB)

Seminarium - VA med fokus på handboken 2006-12-04
Inbjudan till seminarium VA - med fokus på handboken om små avlopp.doc (305 kB)
Minnesanteckningar Miljösamverkans seminarium 4 december KSL.doc (60 kB)
Presentation av avloppsguiden se_dec06.pdf (243 kB)
MEs entrutb Miljösamverkan Stockholm 4 dec 2006.pdf (253 kB)
Brev till NV om handbok små avlopp.pdf (440 kB)
AR Stockholm 061204.ppt (1 296 kB)
Anna Richert Stintzing Kullön Miljösamverkan 4 dec.pdf (186 kB)

Seminarium - Värmepumpar 2006-11-06
Inbjudan till seminarium Värmepumpar.doc (307 kB)
Faktablad 2006.ppt (78 kB)
Minnesanteckningar Seminarium värmepumpar20061106.doc (134 kB)

Seminarium - Cisterner 2006-06-12
Inbjudan/program [pdf]

Seminarium - Fågelinfluensa 2006-03-22
Inbjudan/program [pdf]


050928
Kallelse till seminarium "Egenkontroll" [pdf]

050907
Startmöte för projektet ”Farligt avfall - Småföretagare” [pdf]

050527
Inspirationsseminarium - GIS underlättar arbetet på miljökontor [pdf]

050419
Inspirationsseminarium - Digitala signaturer [pdf]

050315
Startmöte [pdf]Genom tolv regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sitt tillsynsarbete (miljöbalk och livsmedelslagstiftning). Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! >>
Uppdaterat 2023-01-21
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum