HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Webbsända utbildningar
Genomförda utbildningar och seminarier
Att använda nudging vid tillsyn
Bedömning av behov av rening av länssvatten vid markarbeten vid sanering och exploatering, 14 februari 2018
Bergvärmepumpar – utbildning 15 oktober 2014
Bullerutbildning
Energi i tillsynen – utbildning 17 april 2013
Fukt och riskkonstruktioner – utbildning 3 oktober 2016
Kommunikation och bemötande i tillsynen – utbildning
Mekanisk ventilation i flerbostadshus, utbildning 10 november 2015
Miljökvalitetsnormer för vatten – nämndseminarium 10 februari 2016
Miljötillsynsutredningen och utredningen om livsmedelskontrollen samt utredningen om vattenmiljö och vattenkraft, 30 augusti 2017
Mögellukt i byggnader – seminarium 9 oktober 2019
Nya PBL för miljöhandläggare — utbildning 2012-05-07
Nämndutbildning 18 februari 2015
Nämndutbildning 13 februari 2019
Riktvärdesmodellen – workshop 12 februari 2015
Sanktionsutbildning 30 maj 2016
Självdragsventilation i flerbostadshus – seminarium 27 januari 2015
Tillsyn av egenkontroll av energihushållning – utbildning 9 september 2014
Tillsyn av täkter och anläggningar för masshantering
Utbildning i kommunikation och bemötande
Utbildning kring tillsyn på stora och medelstora energianläggningar 2013
Utsläpp från vedeldning – sotning och klagomålshantering 29 november 2019
Ventilation i bostäder – 11 september 2018
Ventilation i offentliga lokaler – utbildning
Inspirationsdag 20 november 2020
 
Genomförd utbildning
n
Energi i tillsynen – utbildning 17 april 2013


I samarbete med Energi- och klimatrådgivningen arrangerades en utbildning om energi i tillsynen 2013-04-17. Läs dokumentationen nedan.


Utbildningen           
Utbildningen innehöll en presentation av domar som ska ligga till grund för kommande vägledningsdokument från Energimyndigheten. Domarna finns sammanfattade här! >>
Energikartläggningscheckar, Kerstin Lundvik, Energi- o Klimatrådgivningen. Läs här! >> 
Energieffektiv belysning. Peter Karlsson, Industriell Laststyrning. Läs här! >> 
- Motorer (pumpar), laststyrning, tomgång. Peter Karlsson, Industriell Laststyrning. Läs här! >>
- Energikartläggning/analys. Eva Karlsson, Industriell laststyrning. Läs här! >> 
Tryckluft. Peter Karlsson, Industriell Laststyrning. Läs här! >>
Energitillsyn Martina Berg, Energimyndigheten. Läs här! >>
- Inbjudan till utbildningen finns här! >> 
- Utbildningen är utvärderad av deltagarna. Läs utvärderingen här! >> 
   
           
Tips!
- Under 2011 pågick en regional tillsynskampanj i Jönköpings län där energifrågan togs in i den ordinarie tillsynen av miljöfarlig verksamhet. Slutsatsen är att det finns mycket kvar att göra. Läs mer här! >> 
- Ett antal material kring energi och tillsyn finns i nationella rapportbiblioteket. Läs mer här! >>
I Skåne drivs projektet PROEFF för energieffektivisering i skånska företag genom tillsyn och rådgivning. Läs mer här! >> 
Slutrapportortering av PROEFF II ”Projekt för energieffektivisering i skånska företag genom tillsyn och rådgivning” finns här! >> 

Är detta ett relevant samverkansområde? Hur kan arbetet med 
energifrågor i tillsynen utvecklas vidare?

Tyck till om denna samverkan och ge oss dina tankar kring tillsynsområdet. Svara på fyra frågor i en enkät — klicka till höger!
Vill du tycka till senare kan du få en påminnelse via e-post här! >>Samverkansstatus: Genomförd utbildning 2013-04-17.
Initiativtagare: Energi- och klimatrådgivningen >>
Genom tolv regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sitt tillsynsarbete (miljöbalk och livsmedelslagstiftning). Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! >>
Uppdaterat 2021-09-06
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum