HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSökLogga in
Samverkansprojekt
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Ansökan om LOVA-bidrag för lokalt åtgärdsprogram
Avfall i anläggningsändamål
Badplatser och påverkan från förorenade områden
Dagvattennätverk
Enskild dricksvattenproduktion
Förorenade områden
Inventering enligt MIFO av förorenade områden vid pågående miljöfarliga verksamheter
Masshantering i samband med schaktarbeten
Minireningsverk
Saltvattenproblematik vid bygglov och brunnsborrning
Spridning av slam på åkermark
Strandskyddsnätverk
Tillsyn av fritidsbåtar
Tillsyn av kommunala avloppsreningsverk
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Tillsyn på lantbruk
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Genomförda seminarier, mars 2013

Vad är miljövett vid framtidens båttvätt?

Vilka krav ställs på framtidens båtliv för att minska den negativa miljöpåverkan? En viktig fråga är hur tvätt av båtbotten hanteras för att minimera miljöpåverkan. Riktlinjer kring detta togs fram 2013 av Havs- och vattenmyndigheten >>. Länets kommuner bjöd 12, 13 och 14 mars 2013 in båtklubbar, marinor och varv för att presentera riktlinjerna och diskutera bra lösningar.

Dokumentation från seminarierna
Havs- och vattenmyndighetens riktllinjer, presentation av Per Olof Samuellson. Läs här! >>
- Föroreningsproblematiken vid marinor, varv och båtuppläggningsplatser. Presentation av Maria Pettersson, Miljöutredare, Miljöförvaltningen Stockholm. Läs här! >>
Gifter i havsmiljön. Onödig användning bör minskas till gagn för hälsa och miljö. Presentation av Britta Eklund
Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) Stockholms universitet. Läs här! >> 
Du behöver inte bottenmåla, alternativa metoder. Presentation av Odd Klofsten. Läs här! >> 
- Sanering vinteruppställningsplats, exempel från västkusten. Vågenkonsult. Läs här! >>
Saneringsmuddring av Mjösund fritidsbåthamn. Läs här! >>
- Sedimentprovtagning av småbåtshamnar i Stenungsund. Läs här! >> 
Under 2013 genomfördes delprojektet Båtbottentvättning av fritidsbåtar – informationskampanj 2013 och samsyn. Slutrapport finns här! >>
   
Tips!
Läs Havs- och vattenmyndighetens riktlinjer för hur tvätt av båtbotten bör hanteras för att minimera miljöpåverkan här! >>
Uppdaterat 2015-01-09
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum