HemPublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Sök
Genomförd workshop
 

Inspiration kring samverkan 20 november 2020
 
70 handläggare och chefer från länets miljökontor och länsstyrelsen samlades till en digital förmiddag 20 november 2020, med inspiration till att utveckla miljöbalkstillsynen och livsmedelskontrollen. 
   
 Dokumentation
Jenny Jonsson, Naturvårdsverket.
Om ”Visionen att operativa tillsynsmyndigheter och centrala myndigheter ska ingå i en tillsynsfamilj som gemensamt tar ansvar för att utveckla tillsynen.” Presentationen.
Andreas Johansson och Bodil Schöneberg Länsveterinärer Länsstyrelsen Stockholm 2020-11-20 
Om Länsstyrelsen Stockholm tankar om samverkan. Presentationen.
- Maria Andersson, Miljösamverkan Västra Götaland
Om det goda samverkansmötet.
Presentationen. Denna presentation saknar en del bilder av upphovsrättsliga skäl. Fullständig presentation skickas ut till deltagarna. 
- Anna Hadenius, MSL:s styrgrupp.
Om MSL:s uppdaterade organisation och ansvarsfördelning. Presentationen.
- Utvärdering av förmiddagen. 
- Inbjudan med program. 
   
Tidigare miljösamverkanworkshops
MSL har tidigare genomfört fyra workshops kring utveckling av länets gemensamma verksamhet. Läs här. 
 

 


Genom regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner och länsstyrelser miljöbalkstillsynen och livsmedelskontrollen. Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här!
 

Uppdaterat 2021-03-11
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum