HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkansprojekt
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Webbsända utbildningar
Genomförda utbildningar och seminarier
Inspirationsdag och miljösamverkansworkshop
Miljösamverkanworkshop

 
Inspirationsdag 16 november 2018Drygt 100 inspektörer, chefer och administratörer från miljömyndigheterna i Stockholms län samlades till en inspirationsdag fredagen den 16 november 2018. Syftet var att utveckla det gemensamma arbetet, att utbyta erfarenheter och att nätverka. Dagen innehöll föreläsningar, speeddating och mingel.
Här finns dokumentation från dagen och möjlighet att besvara en kort utvärdering.    
 
Utvärdering
En kort utvärdering av dagen finns här. 
 
Speeddating 
Under ett antal speeddating-pass träffades deltagarna för att kort diskutera olika tillsynsområden, frågeställningar eller samverkansidéer.
Vid några av passen noterade deltagarna en del av tankarna och de är överförda till ett dokument här. 
 
Dokumentation 
Programmet finns här.

Enhetlig myndighetsutövning. Gregor Hackman, Täby kommun. Presentation.

Mest miljönytta inom tillsyn. Gregor Hackman, Täby kommun. Presentation.

Länsstyrelsens tillsynsvägledning enligt miljöbalken. Lena Pettersson, Anders Lindblom, Tina Koskela och Berfin Kassibrahim, Länsstyrelsen Stockholm. Presentation.

Remisshantering, efterhandsdebitering och digitaliseringen av livsmedelskontrollen. Helena Storbjörk, Livsmedelsverket. Presentation.

Vad betyder digitaliseringen för administrationen? Stefan Kvarnerås, Omegapoint. Presentation.

Att motivera andra till förändring. Hans Wickström. Presentation.

Hälsoskydd och klimatförändringarna. Mare Löhmus Sundström, Karolinska Institutet. Presentation. 

Hot och våld samt sociala mediers påverkan på arbetssituationen. Alexander Tilly. Om hot och våld, deltagarmaterial.

Geokalkyl - ett verktyg som kompletterar SGI:s stöd i arbetet med förorenad mark och
masshantering. Maria Arm, SGI. Presentation.

Luft – om MCP-direktivet och miljözoner. Anders Törngren, Naturvårdsverket och 
Gunnar Söderholm, Stockholms miljöförvaltning. Presentation.

Vad händer efter miljötillsynsutredning? Jenny Jonsson och Tomas Waara, Naturvårdsverket. Presentation.

GDPR och förvaltningslagen. Johan Nilsson och Anna Marcusson, SKL. Presentation.

God kontrollsed, workshop. Magdalena Salomonsson och Victoria Wahlman, Livsmedelsverket. Presentation.

Nya MKN-proppen och lokala åtgärdsprogram. Albin Ring och Juha Salonsaari, Stockholms
miljöförvaltning. Presentation.
 
MSL:s förslagslåda
Du som tänker att föreläsningarna eller speeddatingen borde följas upp med någon form av samverkan kan formulera dig genom MSL:s förslagslåda.
 
Tidigare workshops 
MSL har tidigare haft fyra lyckade miljösamverkanworkshops för att diskutera och utveckla samsyn inom miljöbalkstillsynen och livsmedelskontrollen. Läs mer här. Genom tio regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sitt tillsynsarbete (miljöbalk och livsmedelslagstiftning). Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här!

 

Uppdaterat 2019-12-03
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum