HemPublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Hälsoskyddsnätverket
Hälsoskyddsnätverkets nätverksträffar
Rökfria miljöer
Möten och material
Rökfria miljöer

Tobakslagen förbjuder rökning i vissa offentliga miljöer och gemensamhetslokaler, inklusive lokaler för skol- och barnomsorg, hälso- och sjukvård, allmänna färdmedel, restauranger och serveringställen, hotell och annat tillfälligt boende samt lokaler dit allmänheten har tillträde. Det är kommunerna som har ansvar för tillsynen av att lagen om rökfria miljöer följs, men det har framkommit att många kommuner inte genomför tillsyn på dessa områden. Detta nätverk startade för att hjälpa kommunerna att komma igång med och få stöd i sin tillsyn.

Vid frågor, kontakta: 
Alf Klingvall, länsstyrelsen Stockholm


Uppdaterat 2017-05-09
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum