HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Bassängnätverket
Fotvårdstillsyn
Hus- och ventilationsnätverket
Hygienlokaler – stickande och skärande verksamheter
Kosmetiska och hygieniska produkter för barn
Legionella
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — sammanställning av domar
Samverkan kring det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan
Samverkan smittskydd
Tillsyn av kemikalier i förskolan
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Trafikbullerärende — handläggningsrutiner
Gummigranulat och fallskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Vilande samverkan
 
Fotvårdstillsyn

Denna samverkan vilar för tillfället. Syftet var att få till ett bra samarbete med verksamheterna och ha en så lika tillsyn som möjligt i regionen. Mål var att ta fram en checklista och skapa ett nätverk i länet.

            
Dokument                        
Projektplan för samverkan finns här! >>
Arbetsmaterial, bland annat en sammanställning av avgifter och tillsynsintervall för fotvårdstillsynen i några kommuner i Stockholms län, samt minnesanteckningar (möten 22 januari och 22 maj 2014) finns på MSL:s projektarbetsplats.
Inloggning här! >>. Inloggningsuppgifter får du genom MSL här! >>.
   
Tips!
Tidigare har MSL genomfört samverkan Hygienlokaler — stickande och skärande verksamheter >>. Där togs bland annat Checklista högrisk fram.
   
 
Samverkansstatus: Vilande samverkan.
Initiativtagare: Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.
Uppdaterat 2021-09-06
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum