HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSökLogga in
Samverkansprojekt
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Ansökan om LOVA-bidrag för lokalt åtgärdsprogram
Badplatser och påverkan från förorenade områden
Dagvatten
Enskild dricksvattenproduktion
Förorenade områden
Inventering enligt MIFO av förorenade områden vid pågående miljöfarliga verksamheter
Masshantering i samband med schaktarbeten
Minireningsverk
Saltvattenproblematik vid bygglov och brunnsborrning
Spridning av slam på åkermark
Strandskyddsnätverk
Tillsyn av fritidsbåtar
Tillsyn av kommunala avloppsreningsverk
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Tillsyn på lantbruk
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Om du vill läsa  kort om BisfenolA i epoxifärger:
http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=39033&a=66297&l=sv eller http://www.miljostatus.no/Tema/Kjemikalier/Noen-farlige-kjemikalier/Bisfenol-A/#A.

Det finns mycket att läsa om bisfenol A (bisphenol A på engelska)  t ex en rapport från KemI: http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapport2_11_BisfenolA.pdf).

Bisfenol A ska brytas ner relativt snabbt i vatten, men samtidigt finner man halter i miljön som är i en nivå där negativa effekter kan uppstå. Ämnet finns med bland de ämnen där Naturvårdsverket föreslagit gränsvärden (kopplat till vattendirektivsarbetet): http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5799-2.pdf . Mest fokus när det gäller Bisfenol A har varit på källor till mänskligt upptag, kvitton och matförpackningar bl.a. men det är ju inte huvudproblemet i fallet båtbottenfärg. 

Ett bra tips om du vill veta vilka ämnen du verkligen ska undvika och var de förekommer är att använda http://w3.chemsec.org/ . Databasen kan användas på flera sätt – t ex om du vet namnet på ett ämne och vill veta om produktion/problem/användningsområden eller om du vill veta vilka problemämnen som förekommer i en viss användning (t ex i färg, kryssa bara för paints & pigments, under rubriken possible uses). Även EU-kommissionen hänvisar till denna som en pålitlig och bra källa.
Uppdaterat 2015-01-09
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum