HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Elavfall
Farligt avfall från småföretagare
Förebyggande miljöarbete vid olyckor
Inventering enligt MIFO av förorenade områden vid pågående miljöfarliga verksamheter
Smycken i detaljhandeln (SMID) 2014
Sprängämnesprekursorer
Tillsyn av båtbottentvättar och båtklubbars hantering av båtbottentvättning
Tillsyn av kemikalier i förskolan
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
KemI-projekt i samverkan med kommunerna
 
Smycken i detaljhandeln (SMID) 2014

Under 2014 erbjuder KemI alla Sveriges kommuner att delta i ett gemensamt samverkansprojekt med fokus på kontroll av farliga metaller i smycken.
Läs mer om projektet nedan.


Inspelningar från SMID-upptaktsdagen i Umeå den 22 januari finns utlagd på KemI:s tillsynsvägledningsnätverk under fliken ”SMID 2014” med underrubrik ”Upptaktsdagar”. Övrigt vägledningsmaterial och annan information om projektet finns under fliken ”SMID 2014”.

 

Tillsynsvägledningsnätverket finns på: http://kemitvl.ning.com/?xgi=1o8UvYt1F8K1SZ och via denna länk kan även nya konton startas.

Dokument         

Informationsblad finns här! >>


Uppdaterat 2021-03-29
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum