HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Allergener på restauranger 2020
Dricksvattengrupp
Får du vad du betalar för? Redlighetskontroller
Informationskontroll av förpackade livsmedel
Kontroll av ursprung av primäringredienser i butik 2021
Livsmedelskontroll och riskklassificering
Mobila anläggningar och evenemang – informationsmaterial
Provtagningsplan livsmedel
Revisionsutbyte
Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen
Spårbarhet livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Genomförd samverkan
 
Mobila anläggningar och evenemang informationsmaterial

Denna samverkan tog 2014  fram ett gemensamt informationsblad om mobila anläggningar och evenemang som kan användas i kommunikationen med livsmedelsföretagare. Informationsbladet är även ett sätt att skapa samsyn mellan kommunerna i kontrollen av dessa verksamheter.


Dokument                       
Tips & råd för livsmedelshantering vid evenemang och på marknader. Informationsblad till livsmedelsföretagare. Möjlighet att lägga in kommunlogotyp. Ladda ner här! >>
Samverkan beskrivs här! >>
   
Tips!
 - Livsmedelsverket har 2018 samlat regler och tips i en broschyr till dem som har små dricksvattenanläggningar. Tipsen gäller exempelvis den som driver festival, camping, B&B, bostadsuthyrning eller livsmedelsföretag med eget vatten. 
Ladda ner från Livsmedelsverkets webbplats
Miljösamverkan Skåne driver projektet Livsmedel - mobila verksamheter. Läs mer här! >>
I mars 2013 arrangerade MSL en tematräff om mobila anläggningar och evenemang. Läs minnesanteckningarna här! >>  
Idrottsrörelsen - säker mat. Riksidrottsförbundets branschriktlinjer för dig som säljer och hanterar mat och dryck i föreningens regi finns här! >> 
   

           
Samverkansstatus: Genomförd samverkan.
Initiativtagare: Ekerö kommun/ MSL:s miljösamverkanworkshop 2013-09-27.
Uppdaterat 2022-01-31
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum