HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkansprojekt
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Allergener på restauranger 2020
Dricksvattengrupp
Får du vad du betalar för? Redlighetskontroller 2019
Informationskontroll av förpackade livsmedel
Kontroll av ursprungsmärkning i butiker
Livsmedelskontroll och riskklassificering
Mobila anläggningar och evenemang – informationsmaterial
Provtagningsplan livsmedel
Revisionsutbyte
Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen
Spårbarhet livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Livsmedelskontroll och riskklassificering — så arbetar kommunerna i Stockholms län

Bakgrunden till denna rapport utgörs av att Livsmedelsverket, i samband med den nya livsmedelslagstiftningen, släppte en vägledning för riskklassificering. Enligt denna vägledning ska riskklassificeringen av en anläggning grundas på vilken typ av livsmedelshantering som förekommer, vilka som utgör den huvudsakliga konsumentgruppen samt hur stor verksamhetens omfattning är.

Syftet med detta arbete var att lyfta fram hur kommunerna riskklassificerar verksamheter utifrån vägledningen och visa på eventuella skillnader i bedömningen. Meningen var att kommunerna sedan skulle kunna jämföra sig med varandra utifrån den insamlade informationen för att avgöra om den utförda kontrollen ligger i nivå med den beslutade avgiften och anläggningens kontrollbehov.

Rapport
-    Livsmedelskontroll och riskklassificering. Läs här! >>

Hur kan arbetet med riskklassning av verksamheter utvecklas vidare?

Tyck till om rapporten Livsmedelskontroll och riskklassificering och ge oss dina kring arbetet med riskklassning. Svara på fyra frågor i en
enkät — klicka till höger! 
Vill du tycka till senare kan du få en påminnelse via e-post här! >>

Samverkansgrupp
Emma Nordvik-Premfors, Stockholms stad; Annika Åhlund, Salems kommun; Robert Karlsson, Lidingö stad; Izabela Valnell, Sundbybergs stad samt Helene Nybom, Huddinge kommun. Projektledare var Thomas Fredriksson från Miljösamverkan Stockholms Län.

Samverkansstatus: Avrapporterad 2008.
Initiativtagare:  MSL:s styrgrupp.Genom tolv regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sitt tillsynsarbete (miljöbalk och livsmedelslagstiftning). Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! >>
Uppdaterat 2014-01-10
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum