HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Om oss
Organisation och ansvarsfördelning
Arbetssätt
Vad ska vi göra och vad har vi gjort?
Mål för miljö- och hälsoskyddsnämnderna i länet
Vetenskaplig studie kring tillsynens effekt på verksamhetsutövarens beteende
Kontakt!
Tillsynsvägledning från centrala myndigheter
Vad ska vi göra och vad har vi gjort?
           
   

Verksamhetsplan
VP 2007, läs här!
VP 2010, läs här!
VP 2011, läs här!
VP 2012, läs här! 
VP 2013, läs här!
VP 2014, läs här!
VP 2015, läs här!
VP 2016, läs här!
VP 2017, läs här!                      Samverkansprojekt 2017, läs här!
VP 2018, läs här!                      Samverkansprojekt 2018, läs här!
VP 2019, läs här!
VP 2020, läs här!
Verksamhetsplan 2021

Verksamhetsberättelse
VB 2009, läs här!
VB 2010, läs här!
VB 2011, läs här!
VB 2012, läs här!
VB 2013, läs här!              Populärversion VB 2013, läs här!  
VB 2014, läs här!              Miljösamverkan 2005-2015, läs här!
VB 2015, läs här!              Populärversionen om samverkan 2015 finns här!
VB 2016, läs här!
VB 2017, läs här!
VB 2018, läs här! 
VB 2019, läs här!
Verksamhetsberättelse 2020
           
                         


                                                  

           
           
 
Uppdaterat 2021-06-01
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum