HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Om oss
Organisation och ansvarsfördelning
Arbetssätt
Vad ska vi göra och vad har vi gjort?
Mål för miljö- och hälsoskyddsnämnderna i länet
Vetenskaplig studie kring tillsynens effekt på verksamhetsutövarens beteende
Kontakt!
Tillsynsvägledning från centrala myndigheter
Uppföljning av vägledningen om buller vid idrottsplatser
Inspirationsdag 11 november 2022
Vad ska vi göra och vad har vi gjort?
           
   

Verksamhetsplan
Verksamhetsplan 2017                      Samverkansprojekt 2017, läs här!
Verksamhetsplan 2018                      Samverkansprojekt 2018, läs här!
Verksamhetsplan 2019
Verksamhetsplan 2020
Verksamhetsplan 2021
Verksamhetsplan 2022

Verksamhetsberättelse
VB 2009, läs här!
VB 2010, läs här!
VB 2011, läs här!
VB 2012, läs här!
VB 2013, läs här!                             Populärversion VB 2013, läs här!  
VB 2014, läs här!                             Miljösamverkan 2005-2015, läs här!
VB 2015, läs här!                             Populärversionen om samverkan 2015 finns här!
VB 2016, läs här!
VB 2017, läs här!
VB 2018, läs här!                             Presentation 2018  
Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsberättelse 2020
Verksamhetsberättelse 2021
           
                         


                                                  

           
           
 
Uppdaterat 2022-09-02
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum