HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Hälsoskyddsnätverket
Hälsoskyddsnätverkets nätverksträffar
Rökfria miljöer


Hälsoskyddsnätverket är ett forum för inspektörer som arbetar med hälsoskyddsfrågor i länets kommuner. Nätverket startade hösten 2003 och är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Stockholm och Centrum för arbets- och miljömedicin vid Stockholms läns landsting.

Inom nätverket arrangeras träffar där deltagarna utbyter erfarenheter och diskuterar frågor som rör tillsyn. Representanter från centrala myndigheter och andra expertorgan bjuds in för att informera om aktuella och viktiga frågor inom hälsoskyddsområdet.

Nätverket bygger på inspektörernas egna engagemang och intresse. Deltagarna träffas två gånger per år och inför dessa tillfällen bestäms tema och innehåll gemensamt av arbetsgruppen.

Dokumentation från nätverkets träffar finns här.

Har du frågor om nätverket, vill vara med eller lämna synpunkter, hör av dig till:

           
          
Länsstyrelsen Stockholm
Enheten för miljöanalys: Stockholm@lansstyrelsen.se. Växeln: 010-223 10 00
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Centrum för Arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting
Johnny Lorentzen, arbets- och miljömedicin, johnny.lorentzen@sll.se       
              
            
Hälsoskyddsnätverkets arbetsgrupp
Nätverksträffarna planeras i förväg tillsammans med representanter från kommuner i länet. I arbetsgruppen finns inspektörer från Stockholm stad, Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund och Lidingö stad. Om du vill vara med i arbetsgruppen får du gärna höra av dig till oss.
        

Uppdaterat 2020-01-29
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum