HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Hälsoskyddsnätverket
Hälsoskyddsnätverkets nätverksträffar
Rökfria miljöer


Hälsoskyddsnätverket är ett forum för inspektörer som arbetar med hälsoskyddsfrågor i länets kommuner. Nätverket startade hösten 2003 och är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Stockholm och Centrum för arbets- och miljömedicin vid Stockholms läns landsting.

Inom nätverket arrangeras träffar där deltagarna utbyter erfarenheter och diskuterar frågor som rör tillsyn. Representanter från centrala myndigheter och andra expertorgan bjuds in för att informera om aktuella och viktiga frågor inom hälsoskyddsområdet.

Nätverket bygger på inspektörernas egna engagemang och intresse. Deltagarna träffas två gånger per år och inför dessa tillfällen bestäms tema och innehåll gemensamt av arbetsgruppen.

Har du frågor om nätverket, vill vara med eller lämna synpunkter, hör av dig till:

Dokumentation från nätverkets träffar finns här.

Länsstyrelsen Stockholm
Enheten för miljöanalys: Stockholm@lansstyrelsen.se. Växeln: 010-223 10 00
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Centrum för Arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting 
Camila Cardenas Pulgar, arbets- och miljömedicin, camila.cardenas-pulgar@sll.se
Johnny Lorentzen, arbets- och miljömedicin, johnny.lorentzen@sll.se       
              
            
Hälsoskyddsnätverkets arbetsgrupp
Nätverksträffarna planeras i förväg tillsammans med representanter från kommuner i länet. I arbetsgruppen finns inspektörer från kommunerna Stockholm och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Om du vill vara med i arbetsgruppen får du gärna höra av dig till oss.
        

Uppdaterat 2019-11-07
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum