HemSamverkanPublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Hälsoskyddsnätverket
Hälsoskyddsnätverkets nätverksträffar
Rökfria miljöer

Hälsoskyddsnätverkets nätverksträffar

Nätverksträffarna är ett forum där inspektörer som arbetar med hälsoskyddsfrågor i länets kommuner ska kunna diskutera tillsyn och erfarenheter samt få information från centrala myndigheter, Länsstyrelsen samt annan expertis. Ytterligare en förhoppning med nätverket är att inspektörerna ska lära känna varandra och lättare kunna knyta kontakter. Hur nätverket kommer att utvecklas bygger mycket på inspektörernas egna engagemang och initiativ, t ex är det inspektörerna som kommer med förslag om vilka teman som ska tas upp på träffarna. Nätverket träffas två gånger per år. Hittills har ett särskilt tema gällt för varje träff. 
          
          
Tidigare nätverksträffar
      
                
17 oktober 2019 Solarietillsyn och UV-strålning på förskolegårdar
Länsstyrelsen och CAMM Introduktion
Ida Gisslander och Marie Wallin Tideklev, Strålsäkerhetsmyndigheten, Lagstiftning solarier
Marie Wallin Tideklev, Strålsäkerhetsmyndigheten Regler som styr solarieverksamheter Strålsäkerhetsmyndigheten
Betty Hines och Anna-Karin Niemi, Uppsala kommun, Solarietillsyn 

Cecilia Boldemann, Karolinska Institutet, UV-strålning i förskolemiljöer 
Tove Sandberg Liljendahl, Strålsäkerhetsmyndigheten, Utomhusmiljö förskola och skola 
Stina Jurell & Jenny Tibell, Solna stad, Tillsyn av UV-skydd på förskolor i Solna stad

7 maj 2018
Hälsoeffekter av höga temperaturer och forskningsläget, Mare Lõhmus
Presentation 7 maj 2018, Stockholms stad
Temperatur 2018_presentation Folkhälsomyndigheten


Trångboddhet 13 december 2017
Program
Kristina Jakobsson, Om flerfamiljsbostäder i miljonprogrammet

Caroline Tandefelt, Rosengård, Herrgården och Törnrosen
Carin Klefbom, Hjärterum eller stjärterum? - om papperslösas bostadssituation

Mohammad Elsharafi, Från krigets hetta till fyra kalla väggar - om nyanländas bostadssituation
Bo Johansson, ALPIN - ett informationsprojekt om innemiljö och hälsa
Heli Lehtonen, Erfarenheter från fastighetsägartillsyn


Klagomål på lukt 30 november 2016
Om du vill ta del av domarna som togs upp under dagen, kontakta stockholm@lansstyrelsen.se
Program
Johan Lundström, Allt du vill veta om luktsinnet och lite till
Lena Hillert, Doftkänslighet
Johnny Lorentzen, Om mögellukt och kloranisoler
Artikel i Kemisk tidskrift "Därför förbisågs klorfenolerna"


Tillsynsvägledningsdag om tillsyn på asylboenden den 17 mars 2016
Folkhälsomyndigheten har under våren genomfört en seminarieserie om inomhusmiljön i asylboenden riktad till landets samtliga miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Tillsammans med Hälsoskyddsnätverket genomfördes en tillsynsvägledningsträff den 17 mars. Det sista seminariet den 3 maj i Linköping filmades. För dig som inte hade möjlighet att delta, eller som vill ta del av informationen igen, finns nu möjlighet att se seminariet här.            

Kemikalier i förskolan 17 november 2014 
Program
Helen Barda, Giftfri strategin
Anna Nylander, Kemikalier i förskolan
Ulrika Dahl, Giftfri förskola
Åsa Örnevik, Kemikaliesmart förskola- exempel från Skarpnäck

Seminarium om samsyn i länet 8 maj 2014
Program
Fukt och mögel
Flerbostadshus Ekorren, Sundbyberg
Ventilation
Flerbostadshus, Kyrktuppen, Södertälje
Förskola, Ur och Skur, Stockholms stad
Trafik- och externt industribuller
Kymlingelänken
Bygglov 1
Bygglov 2
Detaljplan
Karta Aktuellt område
Mail Trafikverket
Utställelsehandling Miljökonsekvensbeskrivning Trafikverket
Utställelsehandling Miljökonsekvensbeskrivning 2 Trafikverket
Vällingby

Allergi i skola och förskola 29 november 2013
Program
Johan Alm, Riskfaktorer för allergi i förskole- och skolmiljö
Marina Jonsson, Allergisamordning i Stockholms län
Marie Louise Luther, Barn allergiåret och allergirond
Antonios Georgellis, Resultat från regionala miljöhälsorapporten

           
Juridisk vägledning 10 april
 
2013
Program  

Åhörarkopior till den 10 april
Förtydligande gällande kommuniceringsskyldighet
Natalii Back, Länsstyrelsen
                      
Byggnadsteknik 20 mars 2013
Program
A Must - Fuktskador och mögel
P-E Hjelmer - Fuktmätning
J Kristensson - Kemiska mätningar
P-E Hjelmer - Ärende inomhusmiljö
           
Renovering med fokus på fukt 19 november 2012
Natalii Back och Sara Nilsson, Introduktion till dagen
Gunnel Emenius, Centrum för arbets- och miljömedicin
Anders Lundin, SWESIAQ-modellen
Per-Eric Hjelmer, Byggnadsteknik för miljöinspektörer
Helena Fornstedt, Järfälla
Exempel på bra rapport
Anna Jarl och Monika Gerdhem, Juridik vid hantering av inomhusmiljöärenden

UV-strålning 25 april 2012 - solarietillsyn och barns utemiljöer (förskole-/skolgårdar)
Ulf Wester, UV-strålning och solarietillsyn
Heli Lehtonen och Betty Vestberg, erfarenheter Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
Cecilia Boldemann, UV-strålning och hälsoeffekter
Lina Boström, UV-skydd på förskolor
Natalii Back, erfarenheter Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddskontor

Buller i skolor och förskolor oktober 2011 
Sara Nilsson, Introduktion
Camilla Kjellin, erfarenheter från en kommun
Anders Lundin, Buller i skolmatsalar
Anna Berglöw, Buller och Akustik
Minnesanteckningar
                                    
 

Gränsdragning gällande tillsyn på hälso- och sjukvårdslokaler april 2011
Rolf Perlmans presentation, Arbetsmiljöverket
Helena Fornstedts presentation, Järfälla kommun
Irene Andersson, Socialstyrelsen 
Översiktstabell
Minnesanteckningar 
                       
Överklagade ärenden med fokus på klagomål oktober 2010
Minnesanteckningar 8 oktober 2010
Karin Berghs presentation förvaltningsrätt
Sune Högling presentation inkommande ärenden
Frågeställningar från kommunerna
           
Domar och beslut oktober 2010
                       

Fukt och mögel april 2010
Minnesanteckningar 22 april 2010
Gunnel Emenius presentation - Fukt i byggnader
Tom Follins presentation - orsaker och åtgärder
Sammanställning av länkar, lagrum och rättsfall kring Fukt och mögel
Järfällas Enkät förskoletillsyn rektor
Järfällas Enkät elever skoltillsyn
Järfällas Enkät förskoletillsyn föräldrar
           
Ventilation i tillsynen september 2009
Minnesanteckningar 16 september 2009
Presentation av den regionala Miljö- och hälsorapporten, KI
Presentation Luftbehandling, funktion och underhåll, TAC
Presentation Socialstyrelsen
Presentation Inomhusmiljö, ventilation och hälsa, KI
           
Städning i skola och förskola oktober 2008
Minnesanteckningar 21 oktober 2008
Redovisning gruppdiskussioner
Greta Smedje presentation städning i skola och förskola
Greta Smedje presentation Matt av mattan?
Städupphandling i skolor på Lidingö
           
Energideklaration av byggnader april 2008
Minnesanteckningar 17 april 2008
Energirådgivningens presentation
Energideklarationer SWECO
Stockholmstads presentation
           
Tillsynsplanering kopplat till mål för människors hälsa 2007
Minnesanteckningar 10 okt 2007
Behovsutredning och viktning
Miljömål, Johanna
Mål i Södertälje
Presentation D-uppsats TIM-projektet
TIM - Sundbyberg
Statens Folkhälsoinstitut

Kosmetiska- och hygieniska produkter 2007
Minnesanteckningar 27 mars 2007
Presentation Läkemedelsverket
Presentation KTF
Presentation Socialstyrelsen
Presentation Arbets- och miljömedicin
Presentation Solnas tillsynsprojekt

Radon 2006
Minnesanteckningar 31 oktober 2006 
Presentation Stockholms stad 
Presentation av radonarbetet i länet
Kommunsvar radonenkät

Lukt 2006
Minnesanteckningar 30 mars 2006
Presentation luktkänslighet 
Presentation luktsinne
Rutin vedeldningsstörning Järfälla
Presentation Socialstyrelsen

Fastighetsägares egenkontroll 2005
Minnesanteckningar 18 oktober 2005
Sundbybergs stad
Peter Sörngård Naturvårdsverket
Socialstyrelsen MB egenkontroll
Bengt Wånggrens presentation fastighetsägarna

Buller och vibrationer i boendemiljö 2005
Minnesanteckningar 14 april 2005

Barns miljöer med fokus på mögel, fukt och ventilation 2004
Minnesanteckningar 16 sep 2004
Skadeutredning
Nackas rapport Skolhälsa 2003

Anmälningspliktiga lokaler, § 38-lokaler 2004
Minnesanteckningar 3 mars 2004.
  
Uppstart hälsoskyddsnätverket 2003
Slutsatser från 24 oktober 2003
          
           
 

Uppdaterat 2020-02-04
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum