HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Allergener på restauranger 2020
Dricksvattengrupp
Får du vad du betalar för? Redlighetskontroller
Informationskontroll av förpackade livsmedel
Kontroll av ursprung av primäringredienser i butik 2021
Livsmedelskontroll och riskklassificering
Mobila anläggningar och evenemang – informationsmaterial
Provtagningsplan livsmedel
Revisionsutbyte
Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen
Spårbarhet livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Pågående samverkan
 

Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen


Från samverkansmötet 10 juni 2015.

Denna samverkansgrupp är ett forum för chefer, samordnare eller inspektörer med ledande roller i sin organisation. Syftet är att utbyta information och hjälpas åt att utveckla livsmedelskontrollen. Aktuell information finns på MSL:s samverkansyta.Möten för samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen
  Information finns i MSL:s möten och aktiviteter och på MSL:s samverkansyta. Har du inte åtkomst till samverkansytan begär det här.
   
Dokument  
 - Samverkansplan för SILK finns här!
 - Arbetsmaterial och minnesanteckningar från tidigare möten finns på MSL:s projektarbetsplats! Saknar du inloggningsuppgifter skriv en rad här!
   
Genomförda tillsynskampanjer och utbildningar 
 - Dricksvattengruppen genomförde 15 februari 2022 en digital utbildning i processkemikalier i vattenverk. Läs mer här!
 - Provtagningsplan för 2021 fokuserade på kebabkött (hygien/mikrobiologisk provtagning samt artanalys). Läs mer här!
Slutrapport för provtagningsplan 2020 finns 
här!
 - Revisionsutbytet 2021 fokuserade på beredskapsplanen. Genom revisioner hos varandra kan vi skapa utveckling av verksamheten samtidigt som vi uppfyller kraven på interna revisioner och åtgärder vid brister. Läs mer här!
  Dricksvattengruppens plan för 2021 omfattade Cyanotoxiner och kemiska risker i dricksvatten - operativt mål 2. Inom gruppen har startat en samverkansgrupp för kommuner med stora vattenverk.
 - SILK-projektet år 2020: Allergener på restaurang. Slutrapporten finns här!
 - En distansutbildning på tema Mikrobiologiska risker i dricksvatten genomfördes den 22 september. 2020 Läs mer här!
 - I november 2019 genomfördes en tvådagarsutbildning på tema Hygienarbete vid läcklagning - dricksvatten. Läs mer här!
 - 2019 års Revisionsutbyte mellan myndigheterna har genomförts och erfarenheterna sammanställts. Läs mer här!
 - Provtagning inom ramen för en länsgemensam provtagningsplan 2019 har genomförts och erfarenheterna sammanställts. 
 - I maj 2019 genomfördes länsgemensamma kontrolldagar med fokus på redlighet.
Läs mer här!
 - I mars 2018 genomfördes två länsgemensamma kontrolldagar med fokus på redlighet. Läs mer här!
 - Under 2017 genomfördes ett spårbarhetsprojekt. Läs här
 - En kosttillskottsutbildning genomfördes 22 mars och 28 april 2017. Läs mer här!  
 - En sanktionsutbildning genomfördes 30 maj 2016. Läs mer här!
   
Tips! 
 - I början av 2019 startade aktiviteterna med vårt nya livsmedelsnätverk SNOL. Förhoppningen är att nätverket ska bli en sammansvetsad och kraftfull aktör som representerar Sveriges 290 kommunala kontrollmyndigheter. Nätverket består av två representanter från varje län i Sverige, en från en större och en från en mindre kommun. Syftet med nätverket är bland annat att underlätta samarbete och samverkan kommunerna emellan och att involvera fler kommuner i det strategiska arbetet inom livsmedelskedjan. Det är viktigt att alla kommuners olika behov och önskemål fångas upp och att även mindre kommuner är representerade i remisshantering, regionala och nationella arbetsgrupper samt vid Santé F-revisioner.

SKL har tagit fram en digital samarbetsyta för nätverkets medlemmar. Årsmötet genomfördes den 29 maj 2019 och regionala skype-möten hölls under året. Dagen innan årsmötet, den 28 maj, genomfördes en utbildningsträff om SANTE F-revisioner där representanter från Livsmedelsverket, kommuner och EU-kommissionen berättade om hur revisionerna går till och om hur vi tillsammans kan förbereda oss och bli bättre.

Kontakt: Maja Högvik tfn 08-452 76 71, maja.hogvik@skl.se eller Michael Öhlund,
tfn 08-452 79 63, michael.ohlund@skl.se 
 
   
Är detta ett relevant samverkansområde? Hur kan samverkan inom livsmedelskontrollen utvecklas vidare?
Tyck till om denna samverkan. Svara på fyra frågor i en enkät – klicka till höger!
Vill du tycka till senare kan du få en påminnelse via e-post här!
           
Samverkansstatus: Pågående samverkan.
Initiativtagare: Stockholms stad.
Samverkansgrupp: Du anmäler dig till samverkansgruppen via MSL:s samverkansyta.
Deltagare i en samverkansgrupp utses av respektive miljöchef, ska ha mandat att föra miljökontorets talan, säkerställer att återrapportering sker till miljökontoret, bidrar i genomförandet utifrån samverkansplanen och bidrar till implementering och utvärdering.
För den som vill hålla sig uppdaterad om vad som händer i samverkan finns information på samverkansytan och möjlighet att få utskick av nyhetsbrev.
MSL:s samverkan vänder sig till miljökontor och länsstyrelsen i Stockholms län men även landets övriga miljökontor är välkomna att delta.
Saknar du inloggning till MSL:s samverkansyta skriv en rad här.

Uppdaterat 2022-09-26
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum