HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkansprojekt
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Allergener på restauranger 2020
Dricksvattengrupp
Får du vad du betalar för? Redlighetskontroller 2019
Informationskontroll av förpackade livsmedel
Kontroll av ursprungsmärkning i butiker
Livsmedelskontroll och riskklassificering
Mobila anläggningar och evenemang – informationsmaterial
Provtagningsplan livsmedel
Revisionsutbyte
Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen
Spårbarhet livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Pågående samverkan
 

Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen


Från samverkansmötet 10 juni 2015.

Denna samverkansgrupp är ett forum för chefer, samordnare eller inspektörer med ledande roller i sin organisation. Syftet är att utbyta information och hjälpas åt att utveckla livsmedelskontrollen.
Aktuellt är:

 -
 - 2019 års Revisionsutbyte mellan myndigheterna har genomförts och erfarenheterna sammanställts. Läs mer om Revisionsutbytet här!
 - Provtagning inom ramen för en länsgemensam provtagningsplan 2019 har genomförts och erfarenheterna sammanställts. Provtagningsplan för 2020 pågår. Läs mer här!
 - En nystart för dricksvattengruppen gjordes 2019. En distansutbildning på tema Mikrobiologiska risker i dricksvatten genomfördess den 22 september. Läs mer här!
 - Projekt för 2020 är ett nytt Allergener på restaurang. Läs mer här!

   
Nästa samverkansmöte 25 februari 2021
Dagordning skickas ut till anmälda.
 - Torsdag 25 februari 2021, kl. 13:00-16:00. Via Skype
 - Anmälan görs här!
   
Dokument  
 - Samverkansplan för SILK finns här! 
 - En arbetsgrupp inom SILK tog 2017 fram en mall för kompetensbehovsinventering. Läs mer här!
 - Arbetsmaterial och minnesanteckningar från tidigare möten finns på MSL:s projektarbetsplats! Saknar du inloggningsuppgifter skriv en rad här!
   
Genomförda tillsynskampanjer och utbildningar 
 - I november 2019 genomfördes en tvådagarsutbildning på tema Hygienarbete vid läcklagning - dricksvatten. Läs mer här!
 - I maj 2019 genomfördes länsgemensamma kontrolldagar med fokus på redlighet.
Läs mer här!
 - I mars 2018 genomfördes två länsgemensamma kontrolldagar med fokus på redlighet. Läs mer här!
 - Under 2017 genomfördes ett spårbarhetsprojekt. Läs här
 - En kosttillskottsutbildning genomfördes 22 mars och 28 april 2017. Läs mer här!  
 - En sanktionsutbildning genomfördes 30 maj 2016. Läs mer här!
   
Tips! 
 - I början av 2019 startade aktiviteterna med vårt nya livsmedelsnätverk SNOL. Förhoppningen är att nätverket ska bli en sammansvetsad och kraftfull aktör som representerar Sveriges 290 kommunala kontrollmyndigheter. Nätverket består av två representanter från varje län i Sverige, en från en större och en från en mindre kommun. Syftet med nätverket är bland annat att underlätta samarbete och samverkan kommunerna emellan och att involvera fler kommuner i det strategiska arbetet inom livsmedelskedjan. Det är viktigt att alla kommuners olika behov och önskemål fångas upp och att även mindre kommuner är representerade i remisshantering, regionala och nationella arbetsgrupper samt vid Santé F-revisioner.

SKL har tagit fram en digital samarbetsyta för nätverkets medlemmar. Årsmötet genomfördes den 29 maj 2019 och regionala skype-möten hölls under året. Dagen innan årsmötet, den 28 maj, genomfördes en utbildningsträff om SANTE F-revisioner där representanter från Livsmedelsverket, kommuner och EU-kommissionen berättade om hur revisionerna går till och om hur vi tillsammans kan förbereda oss och bli bättre.

Kontakt: Maja Högvik tfn 08-452 76 71, maja.hogvik@skl.se eller Michael Öhlund,
tfn 08-452 79 63, michael.ohlund@skl.se 
 
   
Är detta ett relevant samverkansområde? Hur kan samverkan inom livsmedelskontrollen utvecklas vidare?
Tyck till om denna samverkan. Svara på fyra frågor i en enkät – klicka till höger!
Vill du tycka till senare kan du få en påminnelse via e-post här!
           
Samverkansstatus: Pågående samverkan.
Samverkansmöten 2020 20 februari 2020 kl. 13:00-16:00 i lokal Gamla biblioteket, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm
24 september 2020 kl. 13:00-16:00 digitalt via Skype
Samverkansmöten 2021 25 februari 2021 kl. 13:00-16:00 genom Skype och/eller i lokal Gamla biblioteket, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm
23 september 2021 kl. 13:00-16:00 digitalt via Skype och/eller i lokal Gamla biblioteket, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm
Initiativtagare: Stockholms stad.
Styrgrupp: Daniel Persson, Stockholms stad (sammankallande),
Mariell Ainestrand, Solna stad,
Amal Shabibi, Nyköpings kommun
Thorbjörn Johansson, Sigtuna kommun
Samverkansgrupp: Anmälan till samverkansgruppen, med lösenordet "Anmälan", görs här!
Observera att anmälan till de möten som arrangeras görs ovan under respektive rubrik.

Genom tio regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sin miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll. Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här!Uppdaterat 2020-11-11
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum