HemSamverkanPublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Konferens 22 november om matos från restauranger som ett olägenhetsproblem för bostäder
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Livsmedel
Allergener på restauranger 2020
Dricksvattengrupp
Får du vad du betalar för? Redlighetskontroller
Informationskontroll av förpackade livsmedel
Kontroll av ursprung av primäringredienser i butik 2021
Revisionsutbyte
Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen
Metodik, juridik och planering
Utbildningar och seminarier
Pågående samverkan
 

Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen

 
Denna samverkansgrupp är ett forum för chefer, samordnare eller inspektörer med ledande roller i sin organisation. Syftet är att utbyta information och hjälpas åt att utveckla livsmedelskontrollen. Aktuell information finns på MSL:s samverkansyta.Möten för samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen
  Information finns i MSL:s möten och aktiviteter och på MSL:s samverkansyta. Har du inte åtkomst till samverkansytan begär det här.
   

             
Samverkansstatus: Pågående samverkan.
Initiativtagare: Stockholms stad.
Samverkansgrupp: Du anmäler dig till samverkansgruppen via MSL:s samverkansyta.
Deltagare i en samverkansgrupp utses av respektive miljöchef, ska ha mandat att föra miljökontorets talan, säkerställer att återrapportering sker till miljökontoret, bidrar i genomförandet utifrån samverkansplanen och bidrar till implementering och utvärdering.
För den som vill hålla sig uppdaterad om vad som händer i samverkan finns information på samverkansytan och möjlighet att få utskick av nyhetsbrev.
MSL:s samverkan vänder sig till miljökontor och länsstyrelsen i Stockholms län men även landets övriga miljökontor är välkomna att delta.
Saknar du inloggning till MSL:s samverkansyta skriv en rad här.

Uppdaterat 2023-02-27
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum