HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSökLogga in
Samverkansprojekt
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Allergener i oförpackade livsmedel på restauranger och caféer
Dricksvattengrupp
Får du vad du betalar för? Redlighetskontroller 2019
Informationskontroll av förpackade livsmedel
Livsmedelskontroll och riskklassificering
Mobila anläggningar och evenemang – informationsmaterial
Provtagningsplan livsmedel
Revisionsutbyte
Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen
Spårbarhet livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Pågående samverkan
 

Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen


Från samverkansmötet 10 juni 2015.

Denna samverkansgrupp är ett forum för chefer, samordnare eller inspektörer med ledande roller i sin organisation. Syftet är att utbyta information och hjälpas åt att utveckla livsmedelskontrollen.
Aktuellt är:

 - Bemanning av projektledning för 2019 års samverkansprojekt - Dricksvattengruppen och Revisionsutbytet behöver förstärkning. Läs mer och anmäl dig här. 
 - En arbetsgrupp för utveckling av SILK har tagit fram ett förslag på ny struktur. Läs mer här. 
 - Revisionsutbyte mellan myndigheterna pågår.
 - Provtagning inom ramen för en länsgemensam provtagningsplan pågår. Förslag till provtagningsplan för 2020 finns Förslag provtagningsplan 2020.
Läs mer här!
 - Nystart för dricksvattengruppen 2019. Läs mer här!
 - Projekt för 2019 är ett nytt Får du det du betalar för?, länsgemensamma kontrolldagar med fokus på redlighet. Resultat från årets projekt finns här!

   
Samverkansmöte 28 november 2019
Dagordning skickas ut till anmälda.
 - Torsdag 28 november 2019, kl. 13:00-16:00. Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm, Lokal meddelas senare.
 - Anmälan görs  här inom kort. 
 - Vilka som anmält sig samverkansmötet den 12 september kan du se här. 
   
Dokument  
 - Styrdokumentet för SILK finns här!
 - En arbetsgrupp inom SILK tog 2017 fram en mall för kompetensbehovsinventering. Läs mer här!
 - Arbetsmaterial och minnesanteckningar från tidigare möten finns på MSL:s projektarbetsplats! Saknar du inloggningsuppgifter skriv en rad här!
   
Genomförda tillsynskampanjer och utbildningar 
 - I maj 2019 genomfördes länsgemensamma kontrolldagar med fokus på redlighet.
Läs mer här!
 - I mars 2018 genomfördes två länsgemensamma kontrolldagar med fokus på redlighet. Läs mer här!
 - Under 2017 genomfördes ett spårbarhetsprojekt. Läs här
 - En kosttillskottsutbildning genomfördes 22 mars och 28 april 2017. Läs mer här!  
 - En sanktionsutbildning genomfördes 30 maj 2016. Läs mer här!
   
Tips! 
 - I början av 2019 startar aktiviteterna med vårt nya livsmedelsnätverk SNOL. Förhoppningen är att nätverket ska bli en sammansvetsad och kraftfull aktör som representerar Sveriges 290 kommunala kontrollmyndigheter. Nätverket består av två representanter från varje län i Sverige, en från en större och en från en mindre kommun. Syftet med nätverket är bland annat att underlätta samarbete och samverkan kommunerna emellan och att involvera fler kommuner i det strategiska arbetet inom livsmedelskedjan. Det är viktigt att alla kommuners olika behov och önskemål fångas upp och att även mindre kommuner är representerade i remisshantering, regionala och nationella arbetsgrupper samt vid Santé F-revisioner.

SKL arbetar just nu för fullt med att färdigställa den digitala samarbetsytan och kommer att bjuda in nätverkets medlemmar dit inom kort. Innan årsskiftet kommer också kallelser till årsmötet 29 maj 2019 (gör gärna en notering i almanackan redan nu!) samt till de regionala skype-möten som kommer att hållas under året. Dagen innan årsmötet, den 28 maj, har vi även planerat för en utbildningsträff om SANTE F-revisioner. Representanter från Livsmedelsverket, kommuner och från EU-kommissionen berättar om hur revisionerna går till och om hur vi tillsammans kan förbereda oss och bli bättre.

Kontakt: Maja Högvik tfn 08-452 76 71, maja.hogvik@skl.se eller Michael Öhlund,
tfn 08-452 79 63, michael.ohlund@skl.se 
 - Länsstyrelsen bjuder in till möte om livsmedelsbrott 4 oktober 2018. Anmäl intresse till Andreas Johansson, Andreas.Johansson@lansstyrelsen.se, senast den 20 augusti 2018.
   
Är detta ett relevant samverkansområde? Hur kan samverkan inom livsmedelskontrollen utvecklas vidare?
Tyck till om denna samverkan. Svara på fyra frågor i en enkät – klicka till höger!
Vill du tycka till senare kan du få en påminnelse via e-post här!
           
Samverkansstatus: Pågående samverkan.
Samverkansmöten 2019:  12 september och 28 november. Samtliga tillfällen kl. 13:00-16:00.
Initiativtagare: Stockholms stad.
Styrgrupp: Daniel Persson, Stockholms stad (sammankallande) och Staffan Stafström, Huddinge kommun. 
Samverkansgrupp: Anmälan till samverkansgruppen, med lösenordet "Anmälan", görs här!
Observera att anmälan till de möten som arrangeras görs ovan under respektive rubrik.

Genom tio regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sin miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll. Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här!Uppdaterat 2019-09-12
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum