HemPublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Om oss
Organisation och ansvarsfördelning
Miljöchefsträffar
Arbetssätt
Vad ska vi göra och vad har vi gjort?
Kontakt!
Miljöchefsträffar

Länets miljöchefer, länsstyrelsen Stockholm och Storsthlm träffas två gånger per år för att diskutera gemensamma frågor. Träffarna är också högsta beslutande organ för Miljösamverkan Stockholms län.
   
Miljöchefsträffar från 2022 och framåt
Dokumentation ligger på MSL:s samverkansyta.
 
     
Tidigare träffar 
Miljöchefsträff 27 maj 2021 
- Dokumentation finns på MSL:s samverkansyta
 
Miljöchefsträff 12 november  
- Dokumentation finns här. 
 
Miljöchefsträff 15 maj 2020 
- Dokumentation finns här. 
 
Miljöchefsträff 13 november 2019 
- Dokumentation finns här. 
 

Deltagare vid miljöchefsträffen 13 november 2019, med Salems kommun som värd.


Miljöchefsträff 14-15 maj 2019 
- Dokumentation finns här. 
 
 
Deltagare vid miljöchefsträffen 14-15 maj 2019, Bommersviks kursgård, Nykvarns kommun.
 
Miljöchefsträff 8 november 2018
- Dokumentation finns här. 
 
 
Deltagare 8 november 2018. Bakre raden: Kaspar Fritz, Ekerö kommun, Sissela Malmgren, Värmdö kommun; Göran Åström,
Länsstyrelsen Stockholm; Staffan Stafström, Huddinge kommun; Helena Götherfors, Södertälje kommun (skymd); Henrik
Spovin, Miljösamverkan Stockholms län; Per Enarsson, Nacka kommun; Sandra Wargclou, Vallentuna kommun; Åsa Bergström,
Upplands-Bro kommun; Johan Stock, Sigtuna kommun; Nicklas Nygren och Carl Wesslén, Norrtälje kommun.
Främre raden: Erik Moelv, Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor, Catarina Kvarnmalm, Lidingö stad;
Anna von Axelsson, Upplands Väsby kommun; Sara Helmersson, Norrtälje kommun; Maria Lindström, Österåkers
kommun (skymd); Monika Gerdhem, Stockholms stad; Ingrid Molander, Botkyrka kommun; Lena Pettersson, Länsstyrelsen
Stockholm; Jenny Färm, Järfälla kommun; Pirjo Körsén, Sollentuna kommun; Douglas Lindström, Salems kommun;
Anne-Charlotte Glantz, Danderyds kommun; Karolina Ernarp, Solna stad och Susanna Eriksson, Nykvarns kommun.


 
Miljöchefsträff 17-18 maj 2018 
- Dokumentation finns här. 
 

Deltagare 17-18 maj 2018. Bakre raden: Jens Möller, Södertörns miljö- och hälsoskyddskontor; Kaspar Fritz, Ekerö kommun;
Henrik Spovin, Miljösamverkan Stockholms län; Johan Stock, Sigtuna kommun; Carl Wesslén, Norrtälje kommun;
Göran Åström, Stockholms länsstyrelse; Douglas Lindström, Salems kommun och Thomas Fredriksson, Storsthlm.
Mittenraden: Sissela Malmgren, Värmdö kommun; Anne-Charlotte Glantz, Danderyds kommun; Åsa Bergström, Upplands-Bro
kommun; Maria Lindström, Österåkers kommun och Anna von Axelsson, Upplands Väsby kommun.
Främre raden: Lena Pettersson, Stockholms länsstyrelse; Eva-Christina Arvidsson, Sundbybergs stad; Jenny Färm, Järfälla
kommun; Karolina Ernarp, Solna stad; Catarina Kvarnmalm, Lidingö stad; Pirjo Körsén, Sollentuna kommun; Helena
Götherfors, Södertälje kommun; Ingrid Molander, Botkyrka kommun; Tore Liljeqvist, Nacka kommun och
Erik Moelv, Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.


Miljöchefsträff 15 november 2017
- Dokumentation från 15 november finns här! 
 

Deltagare 15 november 2017. Från vänster: Susanna Eriksson, Nykvarns kommun; Helena Götherfors, Södertälje kommun;
Thomas Fredriksson, Storsthlm; Staffan Stafström, Huddinge kommun; Lotta Glantz, Danderyds kommun; Tore Liljeqvist,
Nacka kommun; Johan Stock, Sigtuna kommun (skymd); Karolina Ernarp, Solna stad; Erik Moelv, Värmdö kommun; Lena
Pettersson, Länsstyrelsen i Stockholms län; Gregor Hackman, Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor; Jenny Färm,
Järfälla kommun; Carl Wesslén, Norrtälje kommun; Maria Lindström, Österåkers kommun; Henrik Spovin, Miljösamverkan
Stockholms län; Pirjo Körsén, Sollentuna kommun; Gunnar Söderholm, Stockholms stad; Ingrid Molander, Botkyrka kommun;
Göran Åström, Länsstyrelsen i Stockholms län; Douglas Lindström, Salems kommun; Sandra Wargclou, Vallentuna kommun;
Anders Lindblom, Länsstyrelsen i Stockholms län. På bilden saknas Kaspar Fritz, Ekerö kommun.

 
Miljöchefsträff 20-21 april 2017

Bakre raden: Staffan Stafström, Huddinge kommun; Gregor Hackman, Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor;
Jens Möller, Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund; Göran Åström, Länsstyrelsen i Stockholms län; Sandra Wargclou,
Vallentuna kommun; Åsa Bergström, Upplands-Bro kommun; Carl Wesslén, Norrtälje kommun; Anders Lindblom,
Länsstyrelsen i Stockholms län; Sabina Nilsson, Nacka kommun; Kaspar Fritz, Ekerö kommun; Thomas Fredriksson,
Storsthlm och Gunnar Söderholm, Stockholms stad.
Främre raden: Pirjo Körsén, Sollentuna kommun; Jenny Färm, Järfälla kommun; Karolina Ernarp, Solna stad; Lotta Glantz,
Salems kommun; Catarina Kvarnmalm, Lidingö stad; Susanna Eriksson, Nykvarns kommun; Ingrid Molander, Botkyrka
kommun och Lena Pettersson, Länsstyrelsen i Stockholms län.

 
Dokumentation från mötet
- Dagordningen finns här! >>
- Minnesanteckningarna ligger här! >>
- Miljö- och samhällsbyggnadsdialogen, Göran Åström, länsstyrelsen. Läs presentationen här! >>
- Bostadssaneringsanslaget. Erik Blomqvist, länsstyrelsen. Läs presentationen här! >> 
- Underlag till MSL:s pass finns här! >> 
- PFAS/PFOS + andra ämnens kemiska status i vatten Håkan Johansson. Läs presentationen här! >>
- Regional vattenförsörjningsplan, Thomas Fredriksson, KSL. Läs presentationen här! >>
- Sammanställning av anteckningar från workshop om regional vattenförsörjning 22 mars 2017 finns här! >>
- Bilåtervinning och information om regeringsuppdrag om övergivna uttjänta fordon. Michael Abraham och Lars Alm,
  Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund. Läs presentationen, statistik avreg. samt bilar i trafik samt regeringsuppdraget
  övergivna bilar samt remissvar här! >>
- MSL:s nyckeltal för verksamhetsutveckling finns här! >> 
- MSL:s nyckeltal, sammanställning Gunnar Söderholm. Läs här! >> 
- Järfällas projektmodell i praktiken, Mikael Rångeby. Läs presentationen här! >> 
- Tidig samhällsplaneringsdialog för ökad samsyn stat och kommun. Tatjana Joksimović och Elin Blume.
   Läs presentationen här! >> 
- Summering av diskussion kring Länsstyrelsens projekt om tidig samhällsplaneringsdialog. Läs här! >> 
 
 
Miljöchefsträff 27 oktober 2016 
 
   
Dokumentation från mötet 
  Platsen var Sundby gård, i Huddinge. Hitta dit! >>
Dagordningen finns här! >> 
Presentation av Energi- o klimatrådgivningen och företagscoacher finns här! >>
Presentation av incitament för energieffektivisering finns här!>>
Presentation av Energimyndighetens stöd till små och medelstora företag finns här! >>
Underlag till MSL:s pass finns här!
>>
Förslag till VP 2017 för MSL finns här! >>
MSL:s kalender finns i sammanfattning här! >>
Presentationen av Lena Pettersson, Länsstyrelsen, finns här! >>
Mark- och miljödomstolen M3937-15 utökning av förskoleverksamhet i Jönköping finns här! >>
 
Minnesanteckningar från mötet finns på MSL:s projektarbetsplats >>
Miljöchefsträff 21-22 april 2016

Thomas Fredriksson, Kommunförbundet Stockholms län; Anna Green, Nacka kommun; Gregor Hackman, Södra Roslagens
miljö- och hälsoskyddskontor; Lena Pettersson, Länsstyrelsen i Stockholms län; Staffan Stafström, Huddinge kommun;
Erik Moelv, Vallentuna kommun; Gunnar Söderholm, Stockholms stad; Karolina Ernarp, Solna stad; Eva-Christina Arvidsson,
Sundbybergs stad; Göran Åström, Länsstyrelsen i Stockholms län; Åsa Bergström, Upplands-Bro kommun (skymd); Sara
Helmersson, Norrtälje kommun; Helena Götherfors, Södertälje kommun; Maria Lindström, Österåkers kommun; Kaspar
Fritz, Ekerö kommun; Jens Möller, Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund; Anna von Axelson, Upplands Väsby
kommun; Sabina Nilsson, Nacka kommun; Johan Stock, Sigtuna kommun; Sandra Wargclou, Danderyds kommun; Lotta
Glantz, Salems kommun; Tomas Ragnell, Lidingö stad och Pirjo Körsén, Upplands-Bro kommun.
     
Dokumentation från mötet
 - Lidingö stad var värd. Platsen Hotell Scandic Foresta. 
 - Minnesanteckningar finns på MSL:s projektarbetsplats! >>
Programmet finns här! >>
 - Underlag till MSL:s pass finns här! >>
 - Mål för miljö- och hälsoskyddsnämnderna i länet. Läs här! >>  
 - Nyckeltal för miljökontorens miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2008 – 2015. En sammanställning och analys av data. Läs här! >>
 - Frågeställningar för punkten Bygga stad. Reflektioner efter höstens möte i Järfälla. Frågeställningar att utveckla gemensamt? Thomas Fredriksson.
Läs här! >>
 - Operativa slutsatser av kommunernas gemensamma vattenvårdsarbete. Presentation av Juha Salonsari finns här! >>   
 - Om gummigranulat, fallskydd och konstgräs. Läs mer här! >>   
     
Miljöchefsträff 16 oktober 2015

 
Deltagare vid miljöchefsträffen 16 oktober 2016 i Järfälla.
Främre raden från vänster Annelie Lindahl-Stam, Solna stad; Anna Green, Nacka kommun; Lena Pettersson, Länsstyrelsen
Stockholms län
; Sara Helmersson, Norrtälje kommun; Eva-Christina Arvidsson, Sundbybergs stad; Monika Gerdhem,
Stockholms stad; Erik Moelv, Vallentuna kommun; Anne-Charlotte Glantz, Salems kommun; Pirjo Körsén, Upplands-Bro
kommun
och Jenny Färm, Järfälla kommun. 
På huk: Gregor Hackman, Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.
Bakre raden från vänster: Staffan Stafström, Värmdö kommun; Thomas Fredriksson, Kommunförbundet
Stockholms län; Christian Haglund, Sollentuna kommun; Sandra Wargclou, Danderyds kommun; Karin Seleborg, Järfälla
kommun
(längst bak); Tomas Ragnell, Lidingö stad; Kaspar Fritz, Ekerö kommun; Maria Lindström, Österåkers kommun;
Emma Henriksson, Huddinge kommun; Åsa Bergström, Upplands-Bro kommun; Johan Stock, Sigtuna kommun; Karolina
Ernarp, Solna stad och Göran Åström, Länsstyrelsen Stockholms län
   
- Järfälla kommun var värd. Platsen var Barkarby gård! >>,
 
Miljöchefsträff 23-24 april 2015
-     Samverkansprojektet Allergener i oförpackade livsmedel presenterades av Sandra Strandh, Ekerö kommun
-     Tillsynsmyndighetens roll – rådgivning och information presenterades av Pia Johansson, Ekerö kommun.
-     Jenny Jonsson, Naturvårdsverket, presenterade miljöbalksprojektet och de inkomna 777
       problembeskrivningarna.
-     Jari Hiltula, samhällsbyggnadschef i Åre, berättade om erfarenheter från utvecklingen av tillsynen i Östersunds
       kommun.
-     Göran Åström, Länsstyrelsen, berättade bland annat om regionala miljömålsrådet, miljömyndighetsutredningen,
       plattform för hållbar stadsutveckling, regional vattenförsörjningsplan, tillskottsvatten till avloppsledningar,
       uppdrag: friluftsliv, tätortsnära natur, grön infrastruktur och grundläggningsnivåer vid Mälaren.
-     Verksamheten inom Miljösamverkan Stockholms län diskuterades. Bland annat att samla nya nätverk kring
       läkemedel, tunnelbaneutbyggnaden, kraftvärmeverk och reningsverk .

Alla presentationer finns på MSL:s projektarbetsplats.>>Deltagare vid miljöchefsträffen 23-24 april 2015 på Ekerö.
Från vänster: Gunnar Söderholm, Stockholms stad; Christian Haglund, Sollentuna kommun; Karolina Ernarp,
Solna stad;
Jens Möller, Södertörns miljö- och hälsskyddsförbund; Sandra Wargclou, Danderyds kommun;
Tomas Ragnell, Lidingö stad; Erik Moelv, Vallentuna kommun; Kaspar Fritz, Ekerö kommun; Ingrid Molander,
Botkyrka kommun; Helena Götherfors, Södertälje kommun; Anne-Charlotte Glantz, Upplands Väsby kommun;
Anna Green, Nacka kommun; Pirjo Körsén, Upplands-Bro kommun och Karin Seleborg, Järfälla kommun.


Miljöchefsträff 7 november 2014 
- Kommunerna uppmanas delta i samrådet om förslag på vattenförvaltning och åtgärdsprogram, svarsperiod till
  30 april 2015. Information finns
här! >>. Den formella remissen har skickats ut av Vattenmyndigheten.
- Miljöprövningsförordningen, om uppdatering av verksamhetskoder.
- Diskussion om den flexibla myndigheten.
- Beredskap för fall av ebola
- Nämnutbildning
- Länsstyrelsens revision på livsmedelskontrollen
- Aktuellt inom MSL:s verksamhet
- Kommande miljöhälsoenkät

Alla presentationer finns på MSL:s projektarbetsplats.>>Deltagare vid miljöchefsträffen 7 november i Danderyd.
Från vänster: Johan Stock, Sigtuna kommun; Gunnar Söderholm, Stockholms stad; Gregor Hackman,
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor; Sandra Wargclou, Danderyds kommun; Anna Green,
Nacka kommun; Kaspar Fritz, Ekerö kommun; Gunilla Enggren, Österåkers kommun; Jens Möller,
Södertörns miljö- och hälsskyddsförbund; Sara Helmersson, Norrtälje kommun; Helena Götherfors,
Södertälje kommun; Pirjo Körsén, Upplands-Bro kommun; Thomas Fredriksson, Kommunförbundet
Stockholms län; Karolina Ernarp, Solna stad; Tomas Ragnell, Lidingö stad; Lena Pettersson,
Länsstyrelsen Stockholms län; Christian Haglund, Sollentuna kommun och Göran Åström,
Länsstyrelsen Stockholms län.Miljöchefsträff 24-25 april 2014                             Miljöchefsträff 7 november 2013

Göran Åström, ny miljödirektör på länsstyrelsen presenterade sig, länsstyrelsens organisation och de viktigaste frågorna inom avdelningen för miljö.
Anders Lindblom, enhetschef för miljöplanering vid Länsstyrelsen i Stockholms län, berättade om den regionala miljömålsdialogen och gav en lägesrapportering om de prioriterade miljömålen.
Håkan Häggström, enheten för miljöanalys på länsstyrelsen, berättande om vattenförvaltning och de nya bedömningsgrunderna och åtgärdsbeting.
Antonis Georgellis från IMM Institutet för miljömedicin på KI presenterade årets regionala miljöhälsorapport >>.
Pågående samverkansprojekt inom Miljösamverkan Stockholms län diskuterades samt strategi för att utveckla arbetet med NKI-undersökningen.Bakre raden Gunnar Söderholm Stockholms stad; Gregor Hackman, Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor; Tomas Ragnell, Lidingö stad; Henrik Spovin, Miljösamverkan Stockholms stad; Kaspar Fritz, Ekerö kommun; Johan Stock, Sigtuna kommun; Göran Åström, Länsstyrelsen Stockholms län.
Främre raden: Maria Engvall, Vallentuna kommun; Carina Molin, Värmdö kommun; Karolina Ernarp, Solna stad; Sara Wallin, Sundbybergs stad; Eva-Christina Arvidsson, Huddinge kommun; Sara Helmersson, Norrtälje kommun; Christina Lood, Botkyrka kommun; Karin Seleborg, Järfälla kommun och Gunilla Enggren, Österåkers kommun.

På bilden saknas Hans-Olof Henriksson, Nykvarns kommun; Thomas Fredriksson, KSL; Helena Uddholm, Solna stad; Christian Haglund, Sollentuna kommun; Anne-Charlotte Glantz, Upplands Väsby kommun; Jens Möller, Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund; Helena Götherfors, Södertälje kommun och Christer Rosenström, Nacka kommun.


Alla presentationer finns på MSL:s projektarbetsplats>>.


Miljöchefsträff 16 - 17 maj 2013

Från vänster: Carina Molin, Värmdö kommun; Christina Lood, Botkyrka kommun; Maria Engvall, Vallentuna kommun; Sara Wallin, Sundbybergs stad; Thomas Fredriksson, KSL; Helena Uddholm, Solna stad; Sara Helmersson, Norrtälje kommun; Johan Stock, Sigtuna kommun; Karin Seleborg, Järfälla kommun; Kaspar Fritz, Ekerö kommun; Jörgen Johansson, Upplands-Bro kommun; Gunilla Enggren, Österåkers kommun; Tomas Ragnell, Lidingö stad; Christian Haglund, Sollentuna kommun; Gregor Hackman, Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor; Anne-Charlotte Glantz, Upplands Väsby kommun; Jens Möller, Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund; Helena Götherfors, Södertälje kommun och Gunnar Söderholm, Stockholms stad.

Länets miljöchefer, länsstyrelsen och KSL träffas ett par gånger per år för att diskutera gemensamma frågor.
Nu senast i maj med Värmdö kommun som värd.
Gruppen diskuterade inledningsvis om MSL uppnår sitt syfte och vad kommunerna främst får ut av deltagande i MSL:s projekt. Gruppen lyfte fram som centralt att det genom MSL ges möjlighet att skapa samsyn i länet, ett gott exempel är tillsynen av båtbottentvättning. Önskemålet att framgent göra gemensamma tillsynskampanjer lyftes fram. Vidare skiljer det sig mellan kommunerna hur man förmedlar de erfarenheter som deltagarna från MSL-aktiviteter tar med sig till kontoret. En viktig del är den kompetenshöjning deltagarna får. Flera uttryckte att det är ett krav att deltagarna genom att vara med i projekten ska få ökad kompetens. Lyckade projekt som lyftes fram var nyckeltalen och utbildningen i kommunikation och bemötande.

Övriga punkter under träffen var bland annat information från Centrum för arbets- och miljömedicin om allergiarbete, information från länsstyrelsen om regionala miljömålsdialogen, vattenförvaltning och rökfria skolgårdar samt från Stockholm Business Region om serviceundersökningar och förändringsarbete.

Alla presentationer finns på MSL:s projektarbetsplats>>.
Snabbaste vägen till Segelbåtsvägen 15 med SL
Uppdaterat 2022-09-16
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum