HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Webbsända utbildningar
Genomförda utbildningar och seminarier
Att använda nudging vid tillsyn
Bedömning av behov av rening av länssvatten vid markarbeten vid sanering och exploatering, 14 februari 2018
Bergvärmepumpar – utbildning 15 oktober 2014
Bullerutbildning
Energi i tillsynen – utbildning 17 april 2013
Fukt och riskkonstruktioner – utbildning 3 oktober 2016
Kommunikation och bemötande i tillsynen – utbildning
Mekanisk ventilation i flerbostadshus, utbildning 10 november 2015
Miljökvalitetsnormer för vatten – nämndseminarium 10 februari 2016
Miljötillsynsutredningen och utredningen om livsmedelskontrollen samt utredningen om vattenmiljö och vattenkraft, 30 augusti 2017
Mögellukt i byggnader – seminarium 9 oktober 2019
Nya PBL för miljöhandläggare — utbildning 2012-05-07
Nämndutbildning 18 februari 2015
Nämndutbildning 13 februari 2019
Riktvärdesmodellen – workshop 12 februari 2015
Sanktionsutbildning 30 maj 2016
Självdragsventilation i flerbostadshus – seminarium 27 januari 2015
Tillsyn av egenkontroll av energihushållning – utbildning 9 september 2014
Tillsyn av täkter och anläggningar för masshantering
Utbildning i kommunikation och bemötande
Utbildning kring tillsyn på stora och medelstora energianläggningar 2013
Ventilation i bostäder – 11 september 2018
Ventilation i offentliga lokaler – utbildning
Inspirationsdag 20 november 2020
Genomförd utbildning
 
Bergvärmepumpar – utbildning 15 oktober 2014

En heldag om bergvärmepumpar. Dagen gav en bild av användning av geoenergi, om tillstånd/anmälningsplikt, grundläggande kunskaper om geoenergiteknik samt möjlighet att diskutera handläggning av ärenden.

Dokumentation
Presentation av Jessica Benson & Oskar Räftegård SP finns här! >>
Geoenergi och lagstiftning 2014-10-15 finns här! >>
Handläggning SV o EU 2014-10-15 finns här! >>
Slutrapport, med deltagarutvärdering finns här! >>
Inbjudan finns här! >>

Arrangör
Utbildningen genomfördes i samarbete med SP Sveriges Tekniska Forsknings-institut genom stöd av EU-projektet REGEOCITIES.

           
Tips
- MSL har tagit fram Processbeskrivning  handläggning bergvärmepumpar. (2006). Läs här! >>
- EU vill öka kännedom om bergvärme. Pia Winbladh Högfors från Stockholms miljöförvaltning har varit i Bryssel och föreläst om bergvärme. - Vår lagstiftning och marknad är mer mogen än i andra europeiska länder, säger Pia Winbladh Högfors avdelningschef på hälsoskydd. Läs hennes presentation här! >>
 
   
           
           
Samverkansstatus: Genomförd utbildning.
Utbildningsdatum:  15 oktober 2014.
Initiativtagare: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut med stöd av EU-projektet REGEOCITIES.

Genom tretton regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sitt tillsynsarbete (miljöbalk och livsmedelslagstiftning). Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! >>
Uppdaterat 2014-11-06
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum