HemPublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Sök
Pågående samverkan
 
Hus - och ventilationsnätverket
     

Hus- och ventilationsnätverket är ett forum för länets inspektörer kring funktion och utredning av byggnader och ventilation. Ett syfte är att harmonisera hanteringen av den här typen av ärenden över länet.

   
Genomförda utbildningar och seminarier
 - Ventilation i offentliga lokaler, 6 februari 2014. Dokumentation finns här!
 - Självdragsventilation i flerbostadshus, 27 januari 2015. Dokumentation finns här! 
 - Mekanisk ventilation i flerbostadshus, 10 november 2015. Dokumentation finns här! 
 - Fukt och riskkonstruktioner, 3 oktober 2016. Dokumentation finns här!
 - Om processflöden och checklistor, temperatur, drag och buller, 21 september 2017. Läs här! 
 - Ventilation i bostäder, 11 september 2018. Läs här. 
 - Mögellukt i byggnader – seminarium 9 oktober 2019. Läs här. 
   
Dokument 
 - Samverkansplan för Hus- och ventilationsnätverket finns här!
 - Arbetsmaterial och minnesanteckningar från Hus- och ventilationsnätverket finns på MSL:s samverkansyta. Begär åtkomst här.
   
 
Samverkansstatus: Pågående samverkan.
Samverkansstart:  2014.
Samverkansgrupp:  Du anmäler dig till samverkansgruppen via MSL:s samverkansyta.
Deltagare i en samverkansgrupp utses av respektive miljöchef, ska ha mandat att föra miljökontorets talan, säkerställer att återrapportering sker till miljökontoret, bidrar i genomförandet utifrån samverkansplanen och bidrar till implementering och utvärdering.
För den som vill hålla sig uppdaterad om vad som händer i samverkan finns information på samverkansytan och möjlighet att få utskick av nyhetsbrev.
MSL:s samverkan vänder sig till miljökontor och länsstyrelsen i Stockholms län men även landets övriga miljökontor är välkomna att delta.
Saknar du inloggning till MSL:s samverkansyta skriv en rad här.
Uppdaterat 2023-05-22
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum