HemSamverkanPublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Konferens 22 november om matos från restauranger som ett olägenhetsproblem för bostäder
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Hälsoskydd
Bassängnätverket
Fotvårdstillsyn
Hus- och ventilationsnätverket
Kosmetiska och hygieniska produkter för barn
Legionella
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — sammanställning av domar
Samverkan kring det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan
Tillsyn av kemikalier i förskolan
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Trafikbullerärende — handläggningsrutiner
Gummigranulat och fallskydd
Kemikalier och olyckor
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Utbildningar och seminarier
Hus- och ventilationsnätverket
 
 

Hus- och ventilationsnätverket är ett forum för länets inspektörer kring funktion och utredning av byggnader och ventilation. Ett syfte är att harmonisera hanteringen av den här typen av ärenden över länet.
 
Kommande konferenser 
 -  Konferens 22 november 2023 om matos från restauranger som ett olägenhetsproblem för bostäder  
 - Information om övriga möten och aktiviteter finns på MSL:s samverkansyta och MSL:s kalender.
 
Dokument 
 - Samverkansplan för Hus- och ventilationsnätverket finns här!
 - Arbetsmaterial och minnesanteckningar från Hus- och ventilationsnätverket finns på MSL:s samverkansyta. Begär åtkomst här.
   

Samverkansstatus: Pågående samverkan.
Samverkansstart:  2014.
Samverkansgrupp:  Du anmäler dig till samverkansgruppen via MSL:s samverkansyta.
Deltagare i en samverkansgrupp utses av respektive miljöchef, ska ha mandat att föra miljökontorets talan, säkerställer att återrapportering sker till miljökontoret, bidrar i genomförandet utifrån samverkansplanen och bidrar till implementering och utvärdering.
För den som vill hålla sig uppdaterad om vad som händer i samverkan finns information på samverkansytan och möjlighet att få utskick av nyhetsbrev.
MSL:s samverkan vänder sig till miljökontor och länsstyrelsen i Stockholms län men även landets övriga miljökontor är välkomna att delta.
Saknar du inloggning till MSL:s samverkansyta skriv en rad här.
Uppdaterat 2023-09-25
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum