HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Webbsända utbildningar
Genomförda utbildningar och seminarier
Att använda nudging vid tillsyn
Bedömning av behov av rening av länssvatten vid markarbeten vid sanering och exploatering, 14 februari 2018
Bergvärmepumpar – utbildning 15 oktober 2014
Bullerutbildning
Energi i tillsynen – utbildning 17 april 2013
Fukt och riskkonstruktioner – utbildning 3 oktober 2016
Kommunikation och bemötande i tillsynen – utbildning
Mekanisk ventilation i flerbostadshus, utbildning 10 november 2015
Miljökvalitetsnormer för vatten – nämndseminarium 10 februari 2016
Miljötillsynsutredningen och utredningen om livsmedelskontrollen samt utredningen om vattenmiljö och vattenkraft, 30 augusti 2017
Mögellukt i byggnader – seminarium 9 oktober 2019
Nya PBL för miljöhandläggare — utbildning 2012-05-07
Nämndutbildning 18 februari 2015
Nämndutbildning 13 februari 2019
Riktvärdesmodellen – workshop 12 februari 2015
Sanktionsutbildning 30 maj 2016
Självdragsventilation i flerbostadshus – seminarium 27 januari 2015
Tillsyn av egenkontroll av energihushållning – utbildning 9 september 2014
Tillsyn av täkter och anläggningar för masshantering
Utbildning i kommunikation och bemötande
Utbildning kring tillsyn på stora och medelstora energianläggningar 2013
Ventilation i bostäder – 11 september 2018
Ventilation i offentliga lokaler – utbildning
Inspirationsdag 20 november 2020
Genomförd utbildning
 
Utbildning inom tillsyn av egenkontroll av energihushållning, 9 september 2014

Energimyndigheten bjöd 9 september 2014 in till en regional heldagsutbildning i ”Tillsyn av egenkontroll av energihushållning”.
Utbildningen omfattade bl.a. relevanta bestämmelser i miljöbalken vad gäller prövning, tillsyn och egenkontroll samt förekommande praxis. Vidare grundläggande energi- och teknikkunskap och exempel från kommuner som redan ställer energikrav i tillsynen.
Syftet var att ge deltagarna kunskap om hur tillsyn av energihushållning kan bedrivas, vilken rättslig grund det finns för det och hur tillsyn och egenkontroll av energihushållning kan se ut.

Utbildningen var i Energimyndighetens regi och genomfördes av miljöjuristen Eva-Britt Eklöf Petrusson och energikonsulten Kristina Landfors, WSP Environmental.

           
Dokumentation från utbildningen 
- Grundläggande energi- och teknikkunskap. Saga Ekelin. Läs presentationen här! >>
Om miljöbalken och energitillsyn. Eva-Britt Eklöf Petrusson Läs presentationen här! >> 
Programmet finns här! >>
   
Tips!
- Energimyndighetens vägledningsmaterial. Läs här! >>
- Klimat- och energirådgivningen har tagit fram en checklista för energitillsyn, för inspektörer och energi- och klimatrådgivare. Ladda ner här! >>
- En sammanställning av goda exempel från energi i tillsynen i landet finns här! >>
- I Skåne drivs projektet PROEFF för energieffektivisering i skånska företag genom tillsyn och rådgivning. Läs mer här! >>
- Slutrapportortering av PROEFF II ”Projekt för energieffektivisering i skånska företag genom tillsyn och rådgivning” finns här! >>

                       
Samverkansstatus: Utbildning genomförd 2014-09-09.
Initiativtagare: Energimyndigheten.

           

Genom tolv regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sitt tillsynsarbete (miljöbalk och livsmedelslagstiftning). Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! >>
Uppdaterat 2015-06-21
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum