HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkansprojekt
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Bassängnätverket
Fotvårdstillsyn
Hus- och ventilationsnätverket
Hygienlokaler – stickande och skärande verksamheter
Kosmetiska och hygieniska produkter för barn
Legionella
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — sammanställning av domar
Samsyn gällande tomgångskörande bussar
Samverkan kring det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan
Tillsyn av kemikalier i förskolan
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Trafikbullerärende — handläggningsrutiner
Vedeldningsklagomål – handläggningsrutiner
Gummigranulat och fallskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Bassängnätverk – dokumentation från nätverksmöten

Genomförda möten

7 mars 2011
Minnesanteckningar
Presentation

21 juni 2011, studiebesök
Inbjudan Midgårdsbadet

4 oktober 2011
Minnesanteckningar
Presentation
Sammanställning tillsyn okt 2011

6 mars 2012
Minnesanteckningar
Power-point plaskdammar
Checklista plaskdammar
Skötselåtgärder plaskdammar
Badbelastning

6 mars 2012, studiebesök
Centralbadet (se minnesanteckningar 6 mars)

4 oktober 2012
Minnesanteckningar
Presentation Grontmij
Presentation Käppala o Stockholm Vatten

15 november 2012, ventilationsseminarium  
Inbjudan ventilationsseminarium
AK-konsult fuktskador i simhallar
Vällingby simhall- Pelle Hjelmer
Socialstyrelsen ventilation i simhallar
Boverket Ventilation OVK PBL
Göran Stridh Luftföroreningar i simhallar
Sweco Optimal utformning simhall
Referat trikloramin (artikel)

21 mars 2013
Minnesanteckningar
Dagordning PP
Artikel Gladsaxe
Artikel Pseudomonasfollikulit
Öppet brev SoS Boverket
Minnesanteckningar Framtidens bad
Råd bromerade anläggningar
Bikupor om hygien
Eurofins presentation

9 oktober 2013
Minnesanteckningar
Bilaga K
Presentation Grontmiij ytskikt och design av simhall

30-31 januari 2014, seminarium om städning (Processing)
för inspektörer och verksamheter
Grunder (ppt)
Genomförande (ppt)
Desinfektion och egenkontroll (ppt)

26 mars 2014
Program
Minnesanteckningar
Folkhälsomyndigheten Legionella C Schönning PP
Folkhälsomyndigheten M Ressner PP
Ett legionellaärende- Stockholms miljöförvaltning
Utvärdering BNV

13 november 2014
Program- presentation
Minnesanteckningar
Presentation Henrik Jansson
Presentation Pia Hagstedt

25 mars 2015
Presentation av dagen
Protokoll checklistan
Minnesanteckningar

15 oktober 2015
Presentation av dagen inkl. Stockholms projekt om hygien och städning
Minnesanteckningar
Stockholms material om plaskdammar (kontakta Stockholm)

10 mars 2016
Presentation av dagen
Stockholms presentation
Pia Hagstedts presentation om städning
Processing frågestund
Minnesanteckningar (inga gjordes denna gång)
Checklista Bassängbad – städ_hyg rev 2016-03-23
Tillsynsprojekt 2016
Inspektionsbekräftelse
Redovisning StädHygien
Rutin provtagning (uppdaterad 20160315)
Informationsbrev VU
Sammanfattning tysk standard
Råd om legionella

21 september 2016
Presentation av städ och hygienprojektet, Stockholm
Föreläsningar om desinfektion och rengöring
- Pia Hagstedt, Processing
- Klordioxid, Dk-Dox, Gunnar Forsgren
- Ultrarent vatten, Orbotech, Anton Johansson
- Ångtvätt, Technovap (kommer senare)

24 mars 2017
Program Bassängnätverk 24 mars 2017
Välkommen till Bassängnätverket 24 mars 2017, Marithe Eriksson och Catarna Kvarnmalm
Miljöklassning badhus, Munktellbadet, Eskilstuna. Bjarni Ingvason. Liljewall Arkitekter.
Tillsynsvägledning bassängbad Folkhälsomyndigheten Elin Stenberg

Badtunnor information från verksamhetsutövare

23 maj 2017
- Inbjudan med program finns här! 
- Presentation av projektet Städning och hygien 2016. Marithe Eriksson, Stockholms stad.
- Om smitta från smutsiga ytor. Anna Hammarin, Stockholms läns landsting
- Folkhälsomyndighetens tillsynsvägledning bassängbad. Fredrik Haux, Folkhälsomyndigheten. 
-Hygien på badhus, allt hänger ihop! Pia Hagstedt, Processing AB
- Ytdesinfektion på badanläggningar. Pia Hagstedt, Processing AB
- Hygienpresentation. Marithe Eriksson, Stockholms stad
- Deltagarlista finns här!  

20 oktober 2017
- Inbjudan med program finns här!  
Vattenbehandling för bassängbad, Henrik Jansson, Processing

20 april 2018
Minnesanteckningar finns här.

6 mars 2019
- Inbjudan med program finns här!  
- THM och kloraminer, Gunnar Johansson, Institutet för miljömedicin, KI. Läs här.
- IMM-rapport THM 2006. Läs här.
- Kloraminer o exponering i badhus, kunskapssammanst. 2015-16 Läs här.
- SoS bassängbad hälsorisker. 2006. Läs här.
- Caroline Schönning, Folkhälsomyndigheten, om mikrobiologiska risker med bassängbad. Läs här.

- Marithe Eriksson, Stockholms stad, information om Folkhälsomyndighetens revison av de allmänna råden. Läs här.
- Minnesanteckningar från 6 mars 2019. Läs här.
- Högtempererade mindre bassängbad – enkät 2018. Läs här.
- Yttrande från BNV m anledning av revidering av FoHMFS 2014:12 samt AR för bassängbad. 2017-11-17. Läs här.
- Yttrande från BNV om revidering av FoHMFS 2014:12 samt AR för bassängbad – utskick angående
   mikroorganismer i bassängbad - kunskapssammanställning. 2018-10-08. Läs här.
- Yttrande fr BNV o Stockholms stad om revidering av FoHMFS 2014:12 samt AR för bassängbad – utskick ang
   riktvärden för COD o turbiditet samt frekvens för provtagning av dessa parametrar. 2018-11-13. Läs här.

Till bassängnätverkets webbplats.Firandet av Bassängnätverket 5 år vid nätverksträffen 10 mars 2016.
Uppdaterat 2019-09-23
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum