HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkansprojekt
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Bassängnätverket
Fotvårdstillsyn
Hus- och ventilationsnätverket
Hygienlokaler – stickande och skärande verksamheter
Kosmetiska och hygieniska produkter för barn
Legionella
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — sammanställning av domar
Samsyn gällande tomgångskörande bussar
Samverkan kring det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan
Tillsyn av kemikalier i förskolan
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Trafikbullerärende — handläggningsrutiner
Vedeldningsklagomål – handläggningsrutiner
Gummigranulat och fallskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
   
Checklista bassängbad

Nedan hittar du checklista och bilagor för tillsyn av bassängbad samt guide för nya bassängbad.
Materialet är framtaget av Bassängnätverket, läs mer här! 

Checklista bassängbad finns här!  (reviderad 2015-11-02)
Bilaga A  Folkhälsomyndighetens riktvärden
B Metodik provtagning,(rev 2018-06-15)
C  Svarsblankett avvikelse  
D  THM, (rev 2018-06-15)
E  Driftjournal  
F  Städråd(rev 2016-02-24)
G  (Farligt avfall, kommuneget) 
H  Kemikalieförteckning  
I  Egenkontrollinformation
J  Råd om bromerade anläggningar
K  Mätnogrannhet
L  Hygienråd
  M  Högtempererade bassänger, bubbelpooler
N Legionella
   
Guide för handläggning av anmälan av nya bassängbad. Framtagen 2015, och uppdaterad 20161122 finns här! 
 
 
Läs mer om Bassängnätverket här. 

Uppdaterat 2019-06-12
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum