HemSamverkanKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Bassängnätverket
Fotvårdstillsyn
Hus- och ventilationsnätverket
Hygienlokaler – stickande och skärande verksamheter
Kosmetiska och hygieniska produkter för barn
Legionella
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — sammanställning av domar
Samverkan kring det nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan
Smittskydd
Tillsyn av kemikalier i förskolan
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Trafikbullerärende — handläggningsrutiner
Gummigranulat och fallskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
   
Checklista för tillsyn av bassängbad och guide för nya bassängbad 

Checklista bassängbad  (reviderad 2015-11-02)
   Bilagor
A  Folkhälsomyndighetens riktvärden
B Metodik provtagning,(rev 2018-06-15)
C  Svarsblankett avvikelse  
D  THM, (rev 2018-06-15)
E  Driftjournal  
F  Städråd(rev 2016-02-24)
G  (Farligt avfall, kommuneget) 
H  Kemikalieförteckning  
I  Egenkontrollinformation
J  Råd om bromerade anläggningar
K  Mätnogrannhet
L  Hygienråd
  M  Högtempererade bassänger, bubbelpooler
N Legionella
   
Guide för handläggning av anmälan av nya bassängbad. Framtagen 2015, och uppdaterad 2016-11-22.
 
 
Materialet är framtaget av Bassängnätverket, läs mer här!  

Uppdaterat 2020-03-25
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum