HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Allergener på restauranger 2020
Dricksvattengrupp
Får du vad du betalar för? Redlighetskontroller
Informationskontroll av förpackade livsmedel
Kontroll av ursprung av primäringredienser i butik 2021
Livsmedelskontroll och riskklassificering
Mobila anläggningar och evenemang – informationsmaterial
Provtagningsplan livsmedel
Revisionsutbyte
Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen
Spårbarhet livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Genomförd samverkan
 
Allergener i oförpackade livsmedel på restauranger och caféer
     
 
          
2015 genomfördes ett kontrollprojekt av allergener i oförpackade livsmedel på restauranger och caféer. Ett uppföljande kontrollprojekt genomfördes 2016.

   
Underlag
 - Slutrapport från 2015 års Kontrollprojekt Allergener i oförpackade livsmedel på restaurang och café finns här!  
 - Slutrapport från 2016 års uppföljande kontrollprojekt Allergener i oförpackade livsmedel på restaurang och café finns här! 
 - Projektplan - allergener i oförpackade livsmedel finns här! 
 - Checklista för kontrollprojektet allergener i oförpackade livsmedel finns här! 
 - Viktig information till dig som serverar livsmedel. Informationsbrev att dela ut till verksamhetsutövaren. 2016-09-01. Laddas ner här!  
 - Allergener i oförpackade livsmedel på restauranger och caféer, presentation vid startmötet 7 september 2016, av Tobias Johansson, Sigtuna kommun finns här! 
   
Bakgrund
Läs Livsmedelsverkets information om Informationsförordningen här!  
Vägledning från Livsmedelsverket till den nya lagstiftningen om livsmedelsinformation finns här!   
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna finns här! 
   
Tips! 
- Livsmedelsverkets guide beräknar hur många som kan bli sjuka av dolda allergen. Läs mer här! >>  
Läs mer om MSL:s samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen här! 
- Reviderade branschriktlinjer för allergi. Läs mer här! 
                                       
           
Samverkansstatus: Genomförd samverkan 2015 och 2016.
Projektledare för samverkan: Tobias Johansson, Sigtuna kommun, Sandra Strandh, Ekerö kommun och Petrus Landin, Stockholms stad.
Samverkansgrupp: Deltagande miljökontor: Botkyrka kommun, Danderyds kommun, Ekerö kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Nacka kommun, Nyköpings kommun, Sigtuna kommun, Solna stad, Stockholms stad, Sundbybergs stad, Södertälje kommun, Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, Upplands Väsby kommun, Vallentuna kommun och Värmdö kommun. 

Genom tio regionala samverkansorganisationer utvecklar miljökontoren i landet arbetet med miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll. Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! 
Uppdaterat 2021-03-18
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum