HemPublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Sök
Genomförd utbildning
 
Nämndutbildning 18 februari 2015

Länets kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnder, eller motsvarande, hade 18 februari 2015 möjligheten att delta i en heldagsutbildning kring kommunens myndighetsroll och myndighetsutövning enligt lagstiftningen. Utbildningen leddes av  Thomas Forsberg, Sveriges kommuner och landsting.
 
Underlag och utvärdering 
- Presentationen av Thomas Forsberg, Sveriges kommuner och landsting, finns här! 
- Deltagarutvärderingen finns här! 
Deltagar-PM:et finns här! 
   
Tips! 
- MSL:s gemensamma verksamhetsnyckeltal för miljökontoren i länet finns här!  
- FAH (Förbundet för Allmänt Hälsoskydd) nämndes under dagen. Läs mer här! Genom tio regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sitt tillsynsarbete (miljöbalk och livsmedelslagstiftning). Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! 
Uppdaterat 2020-05-26
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum