HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Webbsända utbildningar
Genomförda utbildningar och seminarier
Att använda nudging vid tillsyn
Bedömning av behov av rening av länssvatten vid markarbeten vid sanering och exploatering, 14 februari 2018
Bergvärmepumpar – utbildning 15 oktober 2014
Bullerutbildning
Energi i tillsynen – utbildning 17 april 2013
Fukt och riskkonstruktioner – utbildning 3 oktober 2016
Kommunikation och bemötande i tillsynen – utbildning
Mekanisk ventilation i flerbostadshus, utbildning 10 november 2015
Miljökvalitetsnormer för vatten – nämndseminarium 10 februari 2016
Miljötillsynsutredningen och utredningen om livsmedelskontrollen samt utredningen om vattenmiljö och vattenkraft, 30 augusti 2017
Mögellukt i byggnader – seminarium 9 oktober 2019
Nya PBL för miljöhandläggare — utbildning 2012-05-07
Nämndutbildning 18 februari 2015
Nämndutbildning 13 februari 2019
Riktvärdesmodellen – workshop 12 februari 2015
Sanktionsutbildning 30 maj 2016
Självdragsventilation i flerbostadshus – seminarium 27 januari 2015
Tillsyn av egenkontroll av energihushållning – utbildning 9 september 2014
Tillsyn av täkter och anläggningar för masshantering
Utbildning i kommunikation och bemötande
Utbildning kring tillsyn på stora och medelstora energianläggningar 2013
Utsläpp från vedeldning – sotning och klagomålshantering 29 november 2019
Ventilation i bostäder – 11 september 2018
Ventilation i offentliga lokaler – utbildning
Inspirationsdag 20 november 2020
Genomförd utbildning
 
Självdragsventilation i flerbostadshus – seminarium 27 januari 2015


Ett seminarium om självdragsventilation i flerbostadshus genomfördes 27 januari 2015. Huvudtalare var Carolina Farguna, som 2012 lade fram ett exjobb om självdragsventilation i flerbostadshus.


           
Dokumentation från seminariet om självdragsventilation            
- Vädrets betydelse för självdragsventilationens funktion,Gunnel Emenius, åhörarkopior>>
- Självdragsventilation i flerbostadshus, förutsättningar och möjliga förbättringsåtgärder. Carolina Faraguna, åhörarkopior >> 
- Carolina Farguna, lade 2012 fram ett exjobb om Självdragsventilation i flerbostadshus. Läs dokumentet här! >> eller en populärversion här! >>
Exempel på handläggningsärende i kommunen, åhörarkopior >>
- Självdragsventilation, Per-Eric Hjelmer, åhörarkopior >>
- Juridiska aspekter. Monika Gerdhem, åhörarkopior >> 
Folkhälsomyndighetens tankar kring seminariets frågeställning kommer att läggas upp här inom kort.
BAMSE- artikeln Building characteristics, indoor air quality and recurrent wheezing in very young children finns här! >>
Om långtidsmätningar >>
Deltagarlista finns här! >> 
- Programmet till utbildningen finns här! >>
   
Läs en sammanfattning av utbildningen, skriven av Centrum för arbets- och miljömedicin här! >> 
   
Tips!            
MSL arrangerade 6 februari 2014 en utbildning om ventilation i offentliga lokaler. Läs mer om den här! >>
Läs mer om MSL:s Hus - och ventilationsnätverk här! >> 
Vill du läsa Luftboken >>, skriven av Claes Bankvall? Ett exemplar finns på MSL för utlåning. Skriv en rad här! >>
Länsstyrelsens beslut om överklagande av ventilationsåtgärder; ombyggnad av självdragsventilation till fläktstyrt, 505-07-15501 från 2008. Läs mer här! >> 
Kompetenscentrum för inomhusmiljö och hälsa, KOMIN, drivs av idén att sprida information och vägleda olika målgrupper som påverkas av och/eller påverkar inomhusmiljön. Läs mer här >> 
Tips för kartläggning av fuktskador finns på Mögeltalkot >> 
3 december 2013 gavs ett webbsänt seminarium vid Länsstyrelsen Västerbotten om ventilation. Seminariet kan ses här! >> 
- Astma- och Allergiförbundet erbjuder den webb-baserade Allergironden, ett digitalt verktyg i form av en checklista flör att identifiera allergirisker och få underlag för åtgärder. Läs mer här! >>
Boverkets Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK finns här! >>
- Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation. FoHMFS 2014:18. Läs här!>>
    
                       
Samverkansstatus: Genomförd utbildning 2015-01-27.
Initiativtagare: Hus- och ventilationsnätverket.

           

Genom tretton regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sitt tillsynsarbete (miljöbalk och livsmedelslagstiftning). Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! >>
Uppdaterat 2021-09-06
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum