HemSamverkanPublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Konferens 22 november om matos från restauranger som ett olägenhetsproblem för bostäder
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Utbildningar och seminarier
Genomförda utbildningar och seminarier
Att använda nudging vid tillsyn
Bedömning av behov av rening av länssvatten vid markarbeten vid sanering och exploatering, 14 februari 2018
Bergvärmepumpar – utbildning 15 oktober 2014
Bullerutbildning
Fukt och riskkonstruktioner – utbildning 3 oktober 2016
Kommunikation och bemötande i tillsynen – utbildning
Mekanisk ventilation i flerbostadshus, utbildning 10 november 2015
Miljökvalitetsnormer för vatten – nämndseminarium 10 februari 2016
Miljötillsynsutredningen och utredningen om livsmedelskontrollen samt utredningen om vattenmiljö och vattenkraft, 30 augusti 2017
Mögellukt i byggnader – seminarium 9 oktober 2019
Nya PBL för miljöhandläggare — utbildning 2012-05-07
Nämndutbildning 18 februari 2015
Nämndutbildning 13 februari 2019
Riktvärdesmodellen – workshop 12 februari 2015
Sanktionsutbildning 30 maj 2016
Självdragsventilation i flerbostadshus – seminarium 27 januari 2015
Tillsyn av egenkontroll av energihushållning – utbildning 9 september 2014
Tillsyn av täkter och anläggningar för masshantering
Utbildning i kommunikation och bemötande
Utbildning kring tillsyn på stora och medelstora energianläggningar 2013
Ventilation i bostäder – 11 september 2018
Ventilation i offentliga lokaler – utbildning
Inspirationsdag 20 november 2020
Genomförd utbildning
 
Workshop kring riktvärdesmodellen 12 februari 2015
           
12 februari genomfördes en workshop med riktvärdesmodellen kring faktiska ärenden för att diskutera förslag till platsspecifika riktvärden och krav på åtgärdsmål.
Platsen var Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm.

Nils Rahm, Geosigma, med lång erfarenhet av avancerade undersökningar, fördjupade riskbedömningar och saneringar gav stöd i arbetet med att granska konsulternas riskbedömningar och bedöma lämpliga åtgärdsmål utifrån platsens förutsättningar.                        
                        
En bra rapport på området är Riktvärden för förorenad mark. >>  

           
Dokumentation från workshopen 12 februari 2015            
- Riskbedömning-Workshop_UT.pdf
X_BIOCHLOR22_2000.xls
NV Excell PRV-MKM 1-x m-X.xls
- NV Excell PRV-KM 8-x m-X.xls
NV Excell PRV-KM 1-x m-X.xls
- NV Excell PRV-KM 0-1m-X.xls
GW-ADV-RfCTri_Qsoil 1.67_fukt_115.xls
   
                       
Samverkansstatus: Genomförd workshop 2015-02-12.
Initiativtagare: Nätverket Förorenade områden.

           

Genom tretton regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sitt tillsynsarbete (miljöbalk och livsmedelslagstiftning). Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! >>
Uppdaterat 2015-03-18
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum