HemPublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Sök
Genomförd samverkan
 
Tillsyn av kemikalier i förskolanLäs i tidningen Vi i Solna om Solna kommuns arbete med giftfri förskola.
Klicka på bilden!

 
Genomförd samverkan som 2015 tog fram en checklista för utskick till förskolan och/ eller för inspektionen och som diskuterade samsyn kring kravställningen kopplad till lagstiftningen.           

                       
Checklista
- Checklistan finns i word-format här!
   
Dokument
- Projektplan för samverkan finns här!
   
Tips!                       
 - Utvärdering av barns exponering för kemikalier i förskolan. Institutet för miljömedicin, Karolinska institutet 2016.
Ladda ner här! >> 
 - Webbutbildning - Giftfri förskola. Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en webbutbildning för upphandling av en Giftfri förskola. Utbildningen vänder sig både till de som upphandlar och personal som arbetar på förskolan. Utbildningen är framtagen i samarbete med Kemi och Håll Sverige Rent.  Upphandlingsmyndigheten - Giftfri förskola 
 - Smarta åtgärder ska minska kemikalier i förskolan. I en pilotstudie 2017 undersöker IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Skolfastigheter i Stockholm (SISAB) och Stockholms stad hur kemikaliesmarta åtgärder kan tillämpas i några förskolor. Syftet är att visa hur halterna av hälsoskadliga kemikalier i förskolan kan minskas genom olika åtgärder. Resultatet hoppas man ska tjäna som nationellt exempel för andra förskolor. Läs mer här! >> 
- Nya gränsvärden för vissa ämnen i leksaker. Sedan den 21 december 2015 gäller ett nytt lägre gränsvärde för hur mycket bisfenol A som få läcka ur leksaker för barn under tre år och leksaker som är avsedda att stoppas i munnen. Gränsvärden för flamskyddsmedlen TCEP, TCPP och TDCP har införts.
Läs mer under Ändringsföreskrift 2015:4 >>
- Förskolornas miljöarbete Grön Flagg har ett tema som heter Kemikalier. KemI har tagit fram materialet i samarbete med Håll Sverige Rent. Läs mer här! >> 
Med barn i fokus - kemikaliekonferens 30 sept. 2015, i Jönköping. Se Kalender! >>
Miljögifter i barnens vardag – en konferens med fokus på hälsa och miljö 17 sep 2015. Läs dokumentation och se film här! >> 
- Vägledning för Kemikaliesmart förskola. Vägledning från Stockholms stad 2015. Ladda ner här! >> 
- Kemikalier i barns vardag. Informationsbroschyr från Kemikalieinspektionen, 2014. Läs här! >>
- Kemikaliesmart förskola, webbinformation från Stockholms stad via www.stockholm.se/kemikaliesmartforskola.
- Kemikaliekrav i leksaksdirektivet. Information om reglerna i leksaksdirektivet som gäller alla leksaker som har satts ut på marknaden efter den 20 juli 2013. Faktabladet är uppdaterades i juni 2015. Ladda ner här! >>
- Läs artikel om arbetet med giftfri förskola i Solna här! >> 
- Sundbybergs stad arbetar för att minska förekomsten av miljögifter i barns vardag. Eftersom yngre barn är känsligare och mer utsatta än äldre, är förskolan prioriterad. En hälsosam förskolemiljö handlar om allt från mat och leksaker till städning och byggmaterial. Läs mer här! >>
- Läs om Naturskyddsföreningens Operation Giftfri Förskola här! >> 
- Det ska vara lätt att köpa giftfria möbler, textilier, leksaker och köksutrustning till förskolorna. Konkurrensverket har, på uppdrag av regeringen, tagit fram ett kravpaket som ska hjälpa kommuner att ställa krav för minskad förekomst av miljö- och hälsofarliga kemikalier när de gör upphandlingar till förskolan. Läs mer här! >> 
Hälsoskyddsnätverket hade 17 november 2014 en träff om Kemikalier i förskolan. Läs mer här! >>
Regeringsuppdraget Giftfri förskola till Konkurrensverket. Läs här! >>
- Kemikalieinspektionen har fortsatt fokus på varor och barn. Läs mer här! >>
Ny kunskap om flamskyddsmedel i innemiljön. Flamskyddsmedel från datorer, textilier och plaster kan på olika sätt spridas till vår innemiljö. EU-programmet Inflame har studerat hur och i vilken omfattning flamskyddsmedel som används i vanliga konsumentprodukter och byggmaterial tas upp i människan och i vilken mån sådan exponering leder till hälsorisker. Resultaten presenteras här! >> 
                                 
                      
           
Samverkansstatus: Genomförd samverkan under 2015.
Initiativtagare: Miljösamverkanworkshopen 6 februari 2015.


Uppdaterat 2021-09-06
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum