HemPublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Sök
Pågående samverkan
 
Tillsyn på lantbruk


           
Denna samverkan är ett forum för inspektörer som arbetar med tillsyn på lantbruk.
Samverkan har målen att skapa samsyn, organisera tillsynsprojekt och erbjuda kompetensutveckling.

   
Möten och aktiviteter för samverkan Tillsyn på lantbruk
Information finns i MSL:s möten och aktiviteter och på MSL:s samverkansyta. Har du inte åtkomst till samverkansytan begär det här.  
   
Inrapportering av lantbrukstillsyn
 - Inrapportering av lantbrukstillsyn görs i en gemensam mall för att få underlag till att diskutera likriktad och effektiv lantbrukstillsyn. Länk till rapporteringen finns på MSL:s samverkansyta. Har du inte registrerat dig där begär åtkomst här.
   
MSL-dokument
 - Samverkansplanen finns här!
   
Genomförda MSL-utbildningar  
 - Tvärvillkorskontroller – utbildning 4 november 2015. Läs här!
 -  Hantering av animaliska biprodukter (ABP) på gård – utbildning 5 november 2015.
Läs här!
 - Riskbedömningsverktyget MACRO-DB – utbildning 9 december 2015. Läs här!  
 - Utbildning i modellverktyget Macro DB 19 februari 2021. Dokumentation och utvärdering
   
             

           
Samverkansstatus: Pågående samverkan. Startade 11 maj 2015.
Initiativtagare: MSL:s miljösamverkanworkshop 2015.
Samverkansgrupp:  Du anmäler dig till samverkansgruppen via MSL:s samverkansyta.
Deltagare i en samverkansgrupp utses av respektive miljöchef, ska ha mandat att föra miljökontorets talan, säkerställer att återrapportering sker till miljökontoret, bidrar i genomförandet utifrån samverkansplanen och bidrar till implementering och utvärdering.
För den som vill hålla sig uppdaterad om vad som händer i samverkan finns information på samverkansytan och möjlighet att få utskick av nyhetsbrev.
MSL:s samverkan vänder sig till miljökontor och länsstyrelsen i Stockholms län men även landets övriga miljökontor är välkomna att delta.
Saknar du inloggning till MSL:s samverkansyta läs här.

Uppdaterat 2023-04-19
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum