HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkansprojekt
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson
Enklare lagefterlevnad
Fallstudie - Miljösamverkan Stockholms län
FAQ - för MoH-kontor och växel
Handläggningsrutiner för vedeldningsklagomål
Miljöbrott och åtalsanmälan
Miljökontorens digitala verktyg
Nyckeltal för verksamhetsutvecklingen
Nämndutbildning
Nätverk detaljplanefrågor
Nätverk om avtalssamverkan mellan kommuner
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — sammanställning av domar
Samverkan kring SKR:s nya miljöbalkstaxa
Tillsynsmyndighetens roll – rådgivning och information
Uppföljning av tillsynen
Vetenskaplig studie kring tillsynens effekt på verksamhetsutövarens beteende
Värdering av risker i arbetet
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
FAQ - för MoH-kontor och växel

En stor del av både inspektörers och växelpersonals arbetstid går åt till att svara på vanliga återkommande frågor (FAQ) från allmänheten i kommunen. Genom att ta del av varandras erfarenheter och bygga upp en gemensam frågebank kan vi ge snabbare service till kommuninvånarna.
Samverkansprojektet genomfördes under 2008.

Rapport
- FAQ - en fråga om svar. Läs här! >>

Dokument
- Jourpärm, Södertelge. Läs här! >>

Hur kan arbetet med FAQ utvecklas vidare?
Tyck till om FAQ - en fråga om svar och ge oss dina tankar kring arbetet med FAQ. Svara på fyra frågor i en enkät — klicka till höger! 
Vill du tycka till senare kan du få en påminnelse via e-post här! >>

Samverkansgrupp
Camilla Olofsson, Solna stad; Eva Bergh, Upplands Väsby kommun; Jeanette Hagberg, Stockholms stad; Jonas Strömberg, Södertälje kommun; Lisa Hellström, KSL; Therese Dahl och Thérèse Mortensen, Norrtälje kommun.
Genom tolv regionala samverkansorganisationer utvecklar landets kommuner sitt tillsynsarbete (miljöbalk och livsmedelslagstiftning). Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! >>Uppdaterat 2013-09-09
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum