HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Ansökan om LOVA-bidrag för lokalt åtgärdsprogram
Avfall i anläggningsändamål
Badplatser och påverkan från förorenade områden
Dagvattennätverket
Enskild dricksvattenproduktion
Förorenade områden
Inventering enligt MIFO av förorenade områden vid pågående miljöfarliga verksamheter
Masshantering i samband med schaktarbeten
Minireningsverk
Saltvattenproblematik vid bygglov och brunnsborrning
Spridning av slam på åkermark
Strandskyddsnätverk
Sulfidnätverk
Tillsyn av fritidsbåtar
Tillsyn av kommunala avloppsreningsverk
Tillsyn av tvättning/ blästring av plåttak
Tillsyn på lantbruk
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Genomfört möte 11 november 2015

Båtbottentvättning och underhåll av fritidsbåtar
från miljöperspektivet

Länets miljökontor bjöd genom Miljösamverkan Stockholms län in båtorganisationer
och större båtklubbar till ömsesidig uppdatering och diskussion kring miljökraven på
båtlivet.
Dokumentationen finns nedan.Dokumentation från mötet
- Britta Eklund, om XRF-teknik och föroreningsproblematik. Presentationen finns här! >>
Joao Ferreira och Ann-Kristin Eriksson-Wiklund, forskningsprojekt om spärrfärger. Slutrapporten Undersökning av spärrfärgers effektivitet finns här! >>
 - Anna Engström, om spolplattor samt miljökrav i arrende. Presentationen finns här! >>
 -  Pendar Behnood, Stockholms stad, om handläggarstödet, riktlinjerna och tillåtna bottenfärger. Presentationen finns här! >>
 - Tom Bjenne och Michael Öhman berättade om Fisksätra båtklubbs miljöarbete. Klubbens miljödokument finns här! >> 
 - Minnesanteckningar från mötet finns här! >> 
 - Programmet finns här! >>
   

Anna Engström, Nacka kommun, Pendar Benhood, Stockholms stad, Joao Ferriera,
Stockholms universitet; Michael Öhman och Tom Bjenne, Fisksätra båtklubb.


Tips!
- Tidningen Skärgården var på plats vid mötet. Läs deras artikel här! >> 
- Mötet arrangerades inom ramen för MSL:s samverkan Båtbottentvättning av fritidsbåtar – samsyn kring tillsyn! >>
Läs Havs- och vattenmyndighetens riktlinjer för hur tvätt av båtbotten bör hanteras för att minimera miljöpåverkan här! >>
Uppdaterat 2016-02-16
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum