HemPublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Sök
Genomförd samverkan
 
Badplatser och påverkan från förorenade områdenDenna samverkan utvecklar arbetet med att kontrollera badvatten med avseende på kemiska föroreningar och påverkan från eventuellt närliggande förorenade områden.
En inventeringar är genomförda av undersökningar av officiella badplatser i länet, se nedan.
En checklista för anläggande av ny badplats är framtagen.


   
Inventering över undersökning och åtgärder av badplatser 
Samverkansprojektet genomförde 2018 en inventering av vilka undersökningar som gjorts av föroreningar och eventuell påverkan från närliggande förorenade områden vid länets officiella badplatser, samt vilka åtgärder som genomförts eller planeras. Inventeringen omfattar inte bakterier och algblomning.
 - En sammanställning av inventeringen når du här!  
 - Inskickade rapporter från undersökningar kopplade till badplatserna finns här! 
   
Checklista för anläggande av ny badplats  
- Anläggande av ny badplats. Checklista framtagen 2019 av Miljösamverkan Stockholms län. Ladda ner här.  
   
Tips!                        
- Om Sveriges badvattenkvalitet  (Havs- och vattenmyndigheten)!
 - Sök i kartan efter information om badplatser via Badplatsen!
- Se SVT:s granskning av badplatser 2015 här!  
Badplatser i riskzonen, enligt SVT, redovisas här!
- Inventering av förorenade sediment. Översikt av föroreningssituationen i utvalda vattenområden. Länsstyrelsen i Stockholms län, 2014. Ladda ner här!   
Mycket miljögifter i Brunnsvikens botten, artikel i Stockholm direkt, finns här!
- Grundläggande och kompletterande åtgärder för god vattenkvalitet. Vägledningen framtagen av Havs- och vattenmyndigheten till stöd när vattenmyndigheter och länsstyrelser tillämpar begreppen grundläggande och kompletterande åtgärder. 2016. Läs här!
- Miljögifter i vatten - klassificering av ytvattenstatus. Den här vägledningen ska underlätta vid klassificering av ekologisk status och kemisk ytvattenstatus avseende miljögifter. Läs här!

Samverkansstatus: Genomförd samverkan.
Samverkansgrupp: Kontakta samverkansgruppen här. 
           Uppdaterat 2021-03-29
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum