HemSamverkanPublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Konferens 22 november om matos från restauranger som ett olägenhetsproblem för bostäder
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Livsmedel
Allergener på restauranger 2020
Dricksvattengrupp
Får du vad du betalar för? Redlighetskontroller
Informationskontroll av förpackade livsmedel
Kontroll av ursprung av primäringredienser i butik 2021
Revisionsutbyte
Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen
Metodik, juridik och planering
Utbildningar och seminarier
Genomförd samverkan
 
Informationskontroll av förpackade livsmedel
   

       
           

Samverkan genomfördes 2016 för enhetlig informationskontroll av förpackade livsmedel i Stockholms län samt för att tillse att felaktigheterna åtgärdas av livsmedelsföretagen.        
   
Slutrapport
 - Kontroll av information på förpackade livsmedel. Rapport från länsgemensamt kontrollprojekt 2016.
Ladda ner här! >> 
   
Underlag 
 - Plan för kontroll av information och tillämpning av sanktioner. Ladda ner här! >>
 - Checklista A. Ladda ner här! >>
 - Checklista B. Ladda ner här! >>
 - Checklista C. Ladda ner här! >>
 - Checklista D. Ladda ner här! >>
 - Hjälpreda. Ladda ner här! >>
 - Projektplanen finns här! >> 
   
Kick-off och utbildning för projektet 19 februari 2016
Under en heldag med ”kick-off” och utbildning gjordes en genomgång av strategin och projektplanen. Projektet bygger på märkningskontroller i hela livsmedelskedjan, alltså på alla typer av verksamheter som i kommunen.
 - Presentationerna under dagen finns här! >>  
   
Bakgrund
 -  Läs Livsmedelsverkets information om Informationsförordningen här! >> 
 -  Livsmedelsverkets vägledning till den nya lagstiftningen om livsmedelsinformation finns här! >>  
 -  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna finns här! >>
   
Tips! 
 - Livsmedelsverkets guide beräknar hur många som kan bli sjuka av dolda allergen. Läs mer här! >>  
 - Så får Livsmedelsverkets kostråd användas i märkning på förpackningar.
Läs mer här! >> 
 -  Läs mer om MSL:s samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen här! >> 
 - Reviderade branschriktlinjer för allergi. Läs mer här! >>
            
                                    
  
           
Samverkansstatus: Genomförd samverkan 2016.
Slutrapporten godkänd 2017-04-20.Foto: Livsmedelsverket.

Uppdaterat 2022-04-22
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum