HemSamverkansprojektKalenderNyhetsbrevFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSökLogga in
Samverkansprojekt
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Allergener i oförpackade livsmedel på restauranger och caféer
Dricksvattengrupp
Får du vad du betalar för? Redlighetskontroller 2019
Informationskontroll av förpackade livsmedel
Livsmedelskontroll och riskklassificering
Mobila anläggningar och evenemang – informationsmaterial
Provtagningsplan livsmedel
Revisionsutbyte
Samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen
Spårbarhet livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Genomförd samverkan
 
Informationskontroll av förpackade livsmedel
   

       
           

Samverkan genomfördes 2016 för enhetlig informationskontroll av förpackade livsmedel i Stockholms län samt för att tillse att felaktigheterna åtgärdas av livsmedelsföretagen.        
   
Slutrapport
 - Kontroll av information på förpackade livsmedel. Rapport från länsgemensamt kontrollprojekt 2016.
Ladda ner här! >> 
   
Underlag 
 - Plan för kontroll av information och tillämpning av sanktioner. Ladda ner här! >>
 - Checklista A. Ladda ner här! >>
 - Checklista B. Ladda ner här! >>
 - Checklista C. Ladda ner här! >>
 - Checklista D. Ladda ner här! >>
 - Hjälpreda. Ladda ner här! >>
 - Projektplanen finns här! >> 
   
Kick-off och utbildning för projektet 19 februari 2016
Under en heldag med ”kick-off” och utbildning gjordes en genomgång av strategin och projektplanen. Projektet bygger på märkningskontroller i hela livsmedelskedjan, alltså på alla typer av verksamheter som i kommunen.
 - Presentationerna under dagen finns här! >>  
   
Bakgrund
 -  Läs Livsmedelsverkets information om Informationsförordningen här! >> 
 -  Livsmedelsverkets vägledning till den nya lagstiftningen om livsmedelsinformation finns här! >>  
 -  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna finns här! >>
   
Tips! 
 - Livsmedelsverkets guide beräknar hur många som kan bli sjuka av dolda allergen. Läs mer här! >>  
 - Så får Livsmedelsverkets kostråd användas i märkning på förpackningar.
Läs mer här! >> 
 -  Läs mer om MSL:s samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen här! >> 
 - Reviderade branschriktlinjer för allergi. Läs mer här! >>
            
                                    
     Samverkansstart 19 februari 2016; projektledarna Sanna Wallje Pettersson och Johan Rådal, Stockholms stad,
     diskuterar projektupplägget med deltagare från länets miljökontor.

           
Samverkansstatus: Genomförd samverkan 2016.
Slutrapporten godkänd 2017-04-20.
Samverkansgrupp: Projektledare Sanna Wallje Pettersson och Johan Rådal, Stockholms stad.Foto: Livsmedelsverket.

Genom tretton regionala samverkansorganisationer utvecklar miljökontoren i landet arbetet med miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll. Hämta inspiration och kunskap bland alla de publikationer som tagits fram här! >>
Uppdaterat 2017-05-08
Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum