HemSamverkanFöreslå samverkan!PublikationsbibliotekHälsoskyddsnätverketOm ossSök
Samverkan
Avfall
Avlopp, vatten och mark
Energi
Energi i tillsynen
Nätverk förbränningsanläggningar
Värmepumpar - handläggningsrutiner mm
Hälsoskydd
Kemikalier och olyckor
Kretslopp och resurshushållning
Livsmedel
Metodik, juridik och planering
Miljöfarlig verksamhet
Utbildningar och seminarier
Genomförd samverkan
 
Energi i tillsynen

   
Avloppsvärmeväxlare. Foto Johan Pontén, Stockholms stad.

Bestämmelserna i miljöbalken syftar till att återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.
Tillsynsfrågan blir alltmer prioriterad utifrån Miljöbalkens krav kopplat till kravet på verksamhetsutövarens kunskap och egenkontroll.

Länets miljökontor och energi- och klimatrådgivningen samlas 3 juni för en halvdags workshop med föreläsning, erfarenhetsutbyte samt diskussion om gemensamt tillsynsprojekt och nätverk.

   
MSL-dokument 
 - Handledning för energifrågor i tillsynen. 2009. Läs mer här! >>
   
Energi- och klimatrådgivningen 
 - Energi- och klimatrådgivningen har tagit fram en checklista för energitillsyn, för inspektörer och energi- och klimatrådgivare. Ladda ner här! >>   
 - Läs mer om energi- och klimatrådgivningen här! >> 
   
Tips! 
 - Miljösamverkan f har i projektet Energi i tillsynen 2016 tagit fram följande dokument: Energi instruktion för inspektörer, Energi checklista och Energi info till VU.
Läs här! >>
 - Seminarium om energieffektivisering kopplat till miljötillsyn. 17 oktober 2017. Läs mer här! >>
 - Incitament för energieffektivisering bjuder in till lärandeseminarier för ambassadörer.
I projektet Incitament för energieffektivisering är metoden inriktad på att hitta företagens egna drivkrafter inom energieffektivisering vid tillsynsmötena. Det ökar sannolikheten att företagen kommer igång med ett långsiktigt energiarbete. För att nå framgång med detta innehåller projektet en insats för tillsynspersonal som ska bidra till ökade kunskaper inom kommunikation med inriktning mot metoden motiverande samtal.
Läs mer här! >>
 - Energimyndigheten startar 2016 ett projekt Incitament för energieffektivisering som handlar om energieffektivisering hos små- och medelstora företag inom miljötillsynen. 
Stödet innebär att tillsynsmyndigheter, i samband med miljötillsynen, kostnadsfritt hjälper och stödjer företag att energieffektivisera. Läs mer om satsningen
 - Energimyndigheten är tillsynvägledande myndighet för energihushållningskraven i miljöbalken. Läs mer här! >>
 - Energi- och klimatrådgivningen erbjuder kostnadsfri och opartisk rådgivning om energieffektivisering.
 - Miljösamverkan Sverige har 2015 tagit fram Handläggarstöd vid energitillsyn. Läs här! >>
 - Dokumentation från Energimyndighetens kurs för tillsynsmyndigheter våren 2016 finns här! >> 
 - Miljösamverkan Östergötland har 2009 tagit fram Vägledning ‐ tillsyn och energi.
Läs här! >>
 

           
Samverkansstatus: Genomförd samverkan.Uppdaterat 2021-03-29
Tillgänglighet för webbplatsen Miljösamverkan Stockholms län
Provided by Webforum